Program

Program för Akademikernas högskolepolitiska forum | 18 april 2018 | Folkets Hus

Publicerad: Tisdag 23 jan 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 28 mar 2018

08:30

Registrering och lättare frukost


09:30

Välkommen till högskolepolitiska forumet

Göran Arrius, ordförande Saco & Mia Odabas, moderator.

09:45

Kan högskolan utföra sina kärnuppgifter med hög kvalitet?

Paneldebatt mellan:

 • Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och samhällsdebattör
 • Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Jönköpings International Business School (JIBS)
 • Mats Ericson, professor och förbundsordförande SULF
 • Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
 • Malin Påhls Hansson, ordförande för Sacos studentråd

10:30

An international perspective on higher education

Dirk Van Damme, Head of Division in the Directorate for Education and Skills, OECD. (föredraget hålls på engelska)

11:00

Paus


11:30

Styrning och fördelning av resurser till högskolan

Lars Olof Mikaelsson, huvudsekreterare Strut, redogör för hur långt de har kommit i utredningen och berättar om slutsatserna.

12:00

Politikerdebatt: Hur ska resurserna bäst prioriteras för att högskolan ska klara framtidens utmaningar?

Paneldebatt mellan:

 • Thomas Strand, riksdagsledamot (S) 
 • Linda Snecker, riksdagsledamot (V) 
 • Erik Bengtzboe, riksdagsledamot (M) 
 • Christer Nylander, riksdagsledamot (L)
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot, (C)
 • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot, (MP)

12:45

Avslutning

Göran Arrius & Mia Odabas.

Konferensen avslutas med en mingellunch