Program

Program för Akademikernas högskolepolitiska forum 3 februari 2016.

09:30

Registrering och kaffe


10:00

Välkomsttal Göran Arrius, Sacos ordförande


10:15

Huvudtalare: Johan Rockström, forskare i miljövetenskap


11:15

Paus och förflyttning


11:30

Parallella seminarier omgång 1

Vetenskapliga kunskapsluckor – hur bör de definieras och hanteras för en hållbar utveckling?

Hur skulle en forskningsfinansiering som främjar öppenhet för ny kunskap se ut?

En hållbar kunskapskedja - hur får vi rätt person och kompetens på rätt jobb?

12:30

Lunch


13:30

Parallella seminarier omgång 2

Mer mobilitet - personliga berättelser om vikten av att öka rörligheten mellan länder och sektorer.

Vilka är konsekvenserna av att svensk forskning främst bedrivs av akademikerbarn?

Vem styr förändringen av världen, människan eller maskinen? Om digitaliseringens konsekvenser på arbetsmarknaden.

14:30

Kaffe


15:00

Joakim Palme, ordförande Delmi, i ett tidsaktuellt och fördjupande samtal om hur hållbarhet och kunskap samverkar med demokrati och migration.


16:15

Slut