Talare

Här nedan presenteras de talare som medverkar i forumet.

Dirk Van Damme 
Head of Division in the Directorate for Education and Skills at the OECD. He holds a PhD in educational sciences from Ghent University and is also professor of educational sciences in the same university (since 1995). In his academic career he was also part-time professor in comparative education at the Free University of Brussels (1997-2000) and visiting professor of comparative education at Seton Hall University, NJ, USA (2001-2008). 

His current interests are evidence-based innovation in education, comparative analyses of educational systems, open education and quality issues in higher education. 

Ladda ner Dirk Van Dammes presentation från forumet

Ulf Danielsson
Professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien. Ulf är också populärvetenskaplig författare och debattör. Han förekommer flitigt i radio och på kultur- och debattsidor. Ulf engagerar sig i frågor som rör forskningens frihet och universitetens roll i samhället.

Johan Eklund

Vd på Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Jönköpings International Business School (JIBS).

Tidigare har Johan Eklund forskat vid Ratio och även varit gästforskare vid bland annat George Mason Universitet. Han disputerade i nationalekonomi vid Jönköpings internationella handelshögskola 2008.

Johan Eklund har breda forskningsintressen, som inkluderar industriell ekonomi och näringslivsdynamik, regleringsfrågor och institutionell ekonomi, tillämpad mikroanalys, utbildnings-, kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor liksom finansiell ekonomi.

Mats Ericson
Professor i Industriell arbetsvetenskap vid KTH. Förbundsordförande för Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Ledamot av Saco:s styrelse. Mats har sedan 30 år tillbaka varit engagerad i högskolefrågor både som lokal- och centralfacklig företrädare och som akademisk ledare, bl.a. som tidigare generaldirektör för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet samt rektor för GIH och FHS. 

Marita Hilliges
Generalsekreterare vid Sveriges universitets- och högskoleförbund. Hon har som student, lärare, forskare, chef, professor, nämndordförande, prorektor och rektor varit engagerad i Högskolans utveckling.  

Lars Olof Mikaelsson
Huvudsekreterare i utredningen om Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten. Lars Olof har sedan 1995 arbetat med styrningsfrågor inom olika områden vid Regeringskansliet. Han har de senaste tio åren ägnat sig åt styrningen av universitet och högskolor.

Ladda ner Lars Olof Mikaelssons presentation från forumet

Malin Påhls Hansson
Ordförande för Sacos studentråd och adjungerad i Sacos styrelse sedan 2016. Malin har varit studentfackligt aktiv sedan 2013. Hon är legitimerad logoped från Karolinska Institutet, med en parallell beteendevetenskaplig kandidat från Stockholms universitet, med psykologi som huvudämne.