Kongresshandlingar

Sacos ordinarie kongress äger rum den 23-24 november 2017. Här finns länkar till samtliga kongresshandlingar och information som rör ett förslag om att lägga ned ersättningskommittén.

Publicerad: Fredag 13 okt 2017

Senast uppdaterad: Fredag 13 okt 2017

Information om förslaget rörande ersättningskommittén
Information om förslaget rörande ersättningskommittén
Styrelsen föreslår i Proposition 1: Stadgar att ersättningskommittén ska läggas ned och att valberedningen istället ska få ett utökat uppdrag. Med nuvarande regler fattar kongressen beslut om ett direktiv till ersättningskommittén, som i sin tur fattar beslut om lön, arvode och kostnadsersättning till Sacos förtroendevalda. Styrelsens förslag innebär att kongressen istället fattar beslutet om lön, arvode och övriga förmåner efter förslag från valberedningen. Enligt styrelsens förslag ska beslutet om ändringar i stadgarna börja gälla omedelbart.

Beslut om stadgeändringar kommer att fattas på morgonen den 24 november. Beslutet kommer i sin tur påverka föredragningslistan och vilka kongresshandlingar som behandlas den dagen. Om kongressen beslutar att lägga ner ersättningskommittén, så kommer inte förslag till direktiv till ersättningskommittén att behandlas och val av ersättningskommitté kommer att utgå. Istället behandlas förslag till lön, arvode och övriga förmåner. Valberedningen har också tagit fram alternativa förslag till direktiv till valberedningen, som aktualiseras beroende på vilket uppdrag kongressen beslutar att valberedningen ska ha.