Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

11 NOVEMBER 2016

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Bra för hälsan att jobba länge

Att fortsätta arbeta högt upp i åldrarna är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att fortsätta jobba. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag av Arbetsmiljöverket gjort en kunskapssammanställning om äldre i arbetslivet.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Bli bättre på att sätta lön

Att sätta lön - kanske den svåraste uppgiften för dig som är chef. Det finns fortfarande platser kvar på vårt seminarium den 30 november, som bygger på improvisationsteater och övningar. Du som deltagare får delta aktivt och är med och formar seminariet med dina erfarenheter och frågeställningar. Seminariet är kostnadsfritt. 

Anmäl dig på Saco.se

Vad är bristande förtroende?

Av de kommunala toppchefer som inte får ha kvar sina uppdrag slutar 30–35 procent på grund av bristande förtroende. Men vad är egentligen förtroende – och vad kan du göra när det försvinner?

Läs mer på Chefstidningens webb

Ledarstilen som gjorde Trump till vinnare

Hur blir Donald Trump som president? Kommer den hårda tonen från valrörelsen att slipas ned? Tidningen Chef har låtit flera amerikanska ledarskapsexperter analysera Trumps ledarstil.

Läs mer på tidningen Chefs webb

Tufft att vara kvinnlig chef

Kvinnliga chefer har sämre hälsa än manliga chefer. Högre krav, mindre inflytande och större konflikt mellan arbete och privatliv kan vara några orsaker. Men kvinnliga chefer är ändå mer nöjda med livet som helhet.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Lyssna och lär av medarbetarna

Att lyssna är ett kraftfullt sätt att leda. Det skapar trygghet om vi gör det rätt. Här är några tips som Twitters utvecklingschef Melissa Daimler publicerat i Harvard Business Review.

Läs mer på Vd-tidningens webb

Därför lönar det sig att vara en snäll chef

”Det går att leda med empati och samtidigt ha verksamhetens bästa i fokus”. Det säger Nicolas Jacquemot, som har skrivit en handbok i hur chefer kan bli bättre på relationer.

Läs mer på Ingenjorskarriar.se

Så får du teamet att accelerera utvecklingen

Arbetstakten ökar. Saker som tidigare tog en månad tar nu en vecka. Saker som tog en vecka tar en dag. Team som kan accelerera sin utvecklingstakt blir vinnare – och accelerationen beror på fem punkter som du som vd kan kopiera. 

Läs mer på Vd-tidningens webb

Svårt att berätta om dold funktionsnedsättning

Har medarbetare skyldighet att berätta på jobbet att man har en dold funktionsnedsättning? Att vara öppen och berätta kan ge negativa konsekvenser, visar forskning.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Så kan pingisbord och pysselverkstad locka de bästa

Trivsam arbetsmiljö och gott rykte blir viktigare för arbetsgivarna i jakten på talanger. Det anser Malin Berglund, rådgivare inom Employer Branding.

Läs mer på DN:s webb

Delaktighet och interaktion leder till framgång

Envägskommunikationens tid är snart förbi. I dagens samhälle blir delaktighet, interaktivitet och medskapande allt viktigare – både tack vare den nya tekniken och en förnyad syn på ledarskap. 

Läs mer på Motivation.se

Här är företagen som satsar på kortare arbetsdag

Arbetstid är en mycket flitigt debatterad fråga. Förespråkarna för sex timmars arbetsdag lovar ofta mycket, och säger att prislappen är försumbar. Kritikerna å andra sidan är lika övertygade om att det kostar mer än det smakar. Trots att debatten är het är det hittills bara ett fåtal arbetsplatser som testat att korta arbetstiden.

Läs mer på DN:s webb

Två skolledare - bra för hälsan och verksamheten

Sedan ett knappt år delar Lasse Fröidstedt och Håkan Malmrot på jobbet att leda Hovsjöskolan i Södertälje. Den ene är rektor, den andre administratör. Det här kräver förhandling om gränserna, men kan ge bättre skolresultat och friskare ledare, tror de.

Läs mer på Sunt Arbetslivs webb

Alla chefer måste vara kommunikativa

Alla ledare i en organisation kommunicerar men alla är inte kommunikativa. Det måste de vara. Hur chefer kommunicerar kan vara skillnaden mellan framgång och fiasko. Det menar kommunikationsexperten Charlie Nordblom.

Läs mer på DIK:s webb

Övriga chefsnyheter

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer. Gå gärna med i vår grupp Chefsnyheterna på LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8522309

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.