Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

13 FEBRUARI 2015

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Chefslöner: färska siffror i Saco Lönesök

Sacoförbunden samlar in löner från 300 000 akademiker. Nu finns de nya siffrorna för 2014 tillgängliga i Saco Lönesök. Du som är medlem i ett Sacoförbund kommer åt siffrorna via ditt förbunds hemsida. Som chef har du möjlighet att jämföra chefslöner från flera Sacoförbund. 

Läs mer om Saco Lönesök på Saco.se

Hur betalar sig chefsjobbet?

Jan Lidström, löneexpert på Civilekonomerna, berättar i tidningen Civilekonomen om vad som är vanliga löner för olika chefsbefattningar och vad du ska göra om du upptäcker att din lön ligger långt under snittet. 

Läs mer på Civilekonomen.se

Den som har högst lön tjänar mest på kollektivavtal

Det finns en utbredd uppfattning att kollektivavtal i första hand gynnar den som har låga inkomster. Det visar en attitydundersökning som PTK har låtit göra. I själva verket är det de som har månadsinkomster över taken i a-kassan, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och det allmänna pensionssystemet som tjänar mest på att omfattas av kollektivavtal

Läs mer på Sacobloggen.se

Därför vill unga inte bli chefer

Unga i Norden är minst intresserade av att göra snabb karriär och bli chefer. Det visar en ny undersökning från företaget Universum om ungas syn på ledarskap världen över.

Läs mer på Svd Näringslivs webb

Offentliga chefer tål mer stress än privata

Det är kanske ingen överraskning att det ställs olika krav på chefer i näringslivet och i offentlig sektor. Nu visar resultaten från stor studie att cheferna i de två sektorerna har olika egenskaper. En av överraskningarna är att höga chefer i näringslivet är mindre stresståliga än kollegerna i offentlig sektor.

Läs mer på Ingenjoren.se

Kollektiv stress när chefen inte lyssnar på de anställda

Chefens ledarstil kan leda till en kollektiv stress, enligt forskaren Tanja Kirkegaard. Hennes doktorsavhandling bygger bland annat på en studie av ett medicinskt laboratorium, som visar att olika grupper kan reagera mycket olika på stress.

Läs mer på Suntliv.nu

Drogtester på jobbet

Drogtester blir allt vanligare i arbetslivet. Men osäkerheten om vad som gäller vid tillämpningen är utbredd. Det visade fallet med den SVT-medarbetare som beordrades att testa sig och hotades med uppsägning vid vägran.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

It-detektiven: Så säkras spåren i datorn

Ett typiskt scenario är att en anställd blir inkallad till it-chefen och förevisad loggfiler, som bevisar exempelvis porrsurfning. Den anklagade bedyrar sin oskuld. It-forensikern Peter Bayer berättar om sitt arbete. 

Läs mer på tidningen Arbetarskydds webb

Samarbete främjar inte innovationer

Det är inte samarbete mellan företag och andra aktörer som driver fram innovationer i företagen. Innovationspolitiken bör därför läggas om, hävdar Charlie Karlsson, professor vid Blekinge tekniska högskola.

Läs mer på Kvalitetsmagasinets webb

Beröm från chefen självuppfyllande

Om chefen tycker du är fantastisk kommer du att bli ännu mer fantastisk. Den slutsatsen drar två organisationskonsulter efter att ha studerat effekten av chefers inställning till sin personal.

Läs mer

Gråzon kring jobbstöld

Toapapper, privata telefonsamtal, pennor eller googlande? Att ta minsta pryl från jobbet kan bli lika med avsked. Men gråzonen kring vad som är okej att göra på arbetstid är desto vidare.

Läs mer på tidningen Arbetets webb

Övriga chefsnyheter

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.