Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

14 FEBRUARI 2020

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Chefer mår allt sämre

Trenden är tydlig, chefsrollen blir mer pressad, åtminstone om man ska tro frekvensen av sjukskrivningar. Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa nästan tredubblats, enligt en studie från Previa. 

Läs mer på DN:s webb

Låt inte rädsla styra dina beslut

Att ta en chans är ibland mycket obehagligt. Men att alltid ta den säkra vägen kan hämma dig på sikt. Med två övningar kan du bli bättre på att avgöra vilka risker som är värda att ta – och utmana din rädsla.

Läs mer på tidningen Civilekonomens webb

Svenskar mer tjenis med vd:n än i andra länder

Det är betydligt vanligare i Sverige än i många andra länder att ha personlig kontakt med sin vd. Och svenskar är heller inte särskilt rädda att framföra kritik.

Läs mer på tidningen Computer Swedens webb

Så undviker du att överanalysera

Överanalyserande av en situation kan bli ett hinder för att få saker gjorda. Här är taktiken för att inte fastna i grubblerier.

Läs mer på Ingenjorskarriar.se

Konsten att ställa rätt frågor

Utmaningarna med medarbetarenkäter är många. Blir det fel kan det ställa till problem för såväl chefer som medarbetare.

Läs mer på Chefstidningens webb

Kärlek på jobbet

Hålla hemligt eller vara öppen, jobba kvar eller byta jobb? Hur ska man egentligen göra när man blir kär i sin kollega? Här berättar tre kärlekspar om sina erfarenheter. Och mångfaldschefen Karin Callin delar med sig av sina råd kring kärleksrelationer på arbetsplatsen.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Tipsen som hjälper dig att fokusera

Chefer och andra ledare vet ofta hur arbetstiden kan användas på ett effektivt sätt. Här är tipsen som kan hjälpa dig att bli mer fokuserad.

Läs mer på Ingenjorskarriar.se

Att leda i ständig förändring

Glöm bilden av chefen som hjälte – allvetaren som kan peka ut en tydlig riktning. Framtidens innovationssamhälle kräver i stället chefer med en stor portion ödmjukhet, förmåga att ompröva idéer och inte minst kunna omvandla osäkerhet till kreativitet.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Distansarbete ställer höga krav på ledarskapet

En tredjedel av svenskarna jobbar hemifrån ibland. Gunnar Bergström, arbetslivsforskare på Gävle Högskola, tror att distansarbetet kommer att fortsätta öka. - Det är en konkurrensfördel när företag ska rekrytera, men det ställer höga krav på kommunikation och ledarskap.

Läs mer på DN:s webb

Chefer ser negativt på äldre

Chefen har stor betydelse för om äldre medarbetare känner sig värdefulla och behövda på arbetsplatsen. Men tyvärr finns det många negativa och stereotypa föreställningar om äldre, enligt en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Gärna mångfald - men med balans

Det pratas mycket om fördomsfri rekrytering där kompetens går före ålder, kön och ursprung. Men Stefan Tengblad, professor i HR, anser att verksamhetens behov måste få styra,  och att man ska vara medveten om att mångfald kräver mer tid. 

Läs mer på tidningen Civilekonomens webb

Grön lunch kan förlänga livet

Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar är mellan tre och sju procent större för de som äter två portioner kött i veckan. Det visar en stor amerikansk forskningsstudie.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Gubbarna och tanterna blir trendsättare på företagen

Det där lugnet som bara en erfaren person kan bidra med är bra medicin, oavsett om det gäller ett ungt företag eller en orolig värld, skriver John Mellkvist i en spaning.

Läs mer på tidningen Resumés webb

Medarbetardriven innovation kräver aktiva chefer

Medarbetardriven innovation kan skapa mycket mervärde för företag. Men för att lyckas krävs aktiva chefer som ger tydlig återkoppling och som uppmuntrar och ger utrymme för kreativt arbete. På detta sätt kan man ta tillvara på och utnyttja mångfalden i en organisation, menar Izabelle Bäckström, forskare i industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola, i en ny avhandling.

Läs mer på Forskning.se

Sverige i topp i internationell rapport om ”brain jobs”

En ny rapport visar att de kunskapsintensiva jobben, så kallade ”brain jobs”, frodas i vårt land. Av 31 länder är Sverige näst bäst i klassen. 

Läs mer på DN:s webb

Övriga chefsnyheter

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer. Gå gärna med i vår grupp Chefsnyheterna på LinkedIn

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.