Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

16 JANUARI 2015

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Nytt förslag ger skarpare regler för psykosocial arbetsmiljö

Saco har svarat på en remiss från Arbetsmiljöverket med förslag på nya krav på arbetsgivaren när det gäller arbetstider, arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling. Ett bra och välbehövligt förslag, tycker Sacos utredare. Cheferna är, tillsammans med skyddsombuden, nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet. I det nya förslaget ställs krav på chefers kunskaper och kompetens. Men det är arbetsgivaren som ska försäkra sig om att chefer och arbetsledare får denna kunskap.

Läs Sacos remissvar

Chefer som mobbas – och anklagas för mobbning

Chefer kan hamna i skottlinjen för mobbning på två sätt. De blir falskt anklagade för att vara mobbare. Och de blir själva mobbade. Hur kan arbetsgivare stödja drabbade chefer? Christina Björklund, Karolinska institutet, får 3.3 miljoner från AFA försäkring för att forska om mobbning ur ett chefsperspektiv.

Läs mer på AFA försäkrings webb

Sverige fjärde bäst på kvinnorepresentation i styrelser

Sverige är fyra i världen när det gäller kvinnlig representation i bolagsstyrelser. Norge toppar med 35,5 procent och Japan ligger i botten med ynka 3,1 procent.

Läs mer i SvD Näringsliv

Nya lagar påverkar arbetslivet

Sedan årsskiftet kan fler anställda anmäla bristande tillgänglighet på jobbet som diskriminering. Det är en av flera lagjusteringar som kan få följder på landets arbetsplatser.

Läs mer i Arbetsliv

Kelly Odell: "Nu krävs politiskt ledarskap"

Kelly Odell är föredragshållare, ledningscoach och strategikonsult samt författare till boken Mänskligt ledarskap. I förra veckan kommenterade han det politiska läget i Sverige ur ett ledarskapsperspektiv i Västerbottenskuriren. Han skriver: "Att leda en blocköverskridande minoritetsregering kräver exceptionellt ledarskap."

Läs debattartikeln i VK

Nytt verktyg hjälper dig att flytta kontoret

För att det nya omgjorda kontoret ska bli så bra som möjligt är noggranna
förberedelser a och o. I vår lanseras ett nytt kostnadsfritt webbverktyg som
riktar sig till företag som står inför en flytt eller omgörning av lokaler.

Läs mer i Arbetsliv

Lägger vi för mycket tid på meningslösa aktiviteter?

- Det handlar om att många vill maximera tiden och att man vill hinna med så mycket att det blir ett livspusselproblem. Man måste prioritera och inse att man inte kan göra allt, säger Jenny Jägerfeld, legitimerad psykolog.

Läs mer i DN

Övriga chefsnyheter

 

Ordinarie redaktör för Chefsnyheterna, Thomas Jartsell, är föräldraledig. Under våren vikarierar Anna Kopparberg.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.