Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

17 NOVEMBER 2017

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Våga tänka negativt

Positivt tänkande är inte så bra som det låter. I praktiken gör det oss mindre empatiska och får oss dessutom att blunda för verkliga risker. Det anser filosofen och psykologen Ida Hallgren, som istället vill få oss att tänka mer negativt.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Därför jobbar du bättre på caféet än vid ditt skrivbord

Många hatar det öppna kontorslandskapet – men ett knäpptyst rum är inte den optimala arbetsmiljön. Nu visar forsning att rätt sorts buller gör oss mer kreativa, exempelvis sorlet på ett stimmigt café.

Läs mer på Ingenjorskarriar.se

Bra relationer är företagets främsta tillgång

I en ny bok konstaterar HR-chefen Todd Davis att det inte räcker med att anställa de bästa talangerna för att skapa en framgångsrik företagskultur. En organisations största tillgång är inte bara människorna - utan snarare relationerna mellan människorna. 

Läs mer på Vd-tidningens webb

Fem saker ledare kan lära sig av improvisation

Kanske har du sett improvisationsteater på tv eller live. Skådespelare som får ord från publiken och bygger upp en hel scen utifrån det. Tricken de använder kan faktiskt användas av dig som ledare – för att bygga team som jobbar ihop på kreativa sätt.

Läs mer på tidningen Kvalitetsmagasinets webb

Digitala skyddsronder på frammarsch

Alldeles för ofta glöms den digitala arbetsmiljön bort, menar flera fackförbund. Men IT-skyddsronderna blir långsamt fler.

Läs mer på tidningen Du&jobbets webb

Många önskar en mänskligare chef

En färsk undersökning som analysföretaget United Minds gjort på uppdrag av Lernia visar att anställda helst vill ledas av en visionär coach som är bra på att koordinera gruppens arbete. Nästan åtta av tio tycker att närmsta chefen påverkar deras hälsa och välmående.

Läs mer på Vd-tidningens webb

Vd:s roll och ansvar i krishantering

De flesta vd:ar vill själva leda den operativa kris- och mediehanteringen, men det är en stor fördel om vd så långt det är möjligt hålls utanför det operativa krisarbetet och den direkta mediehanteringen. Det innebär att vd inte ska agera krisledare och att ordinarie talesperson ska så långt det är möjligt ta mötet med journalisterna. 

Läs mer på Motivation.se

Lägg in din lön i Sveriges bästa lönestatistik

Sacoförbundens löneenkäter är i full gång. Ju fler som svarar, desto mer pålitlig och användbar blir vår unika lönestatistik för akademiker – inte minst för dig som är chef och vill jämföra dig med andra i liknande befattning.  

Nytt för i år är att du som medlem i ett Sacoförbund kan skicka efter din löneenkät på Sacos webbsida. Du matar in din e-postadress och får din unika enkät via e-post. 

Hämta din löneenkät här

Oroväckande låg beredskap för cyberbrott

44 procent av världens företag saknar en övergripande it-säkerhetsstrategi och 54 procent har ingen process för att hantera incidenter visar en undersökning.

Läs mer på tidningen CFO worlds webb

Anställda vid myndigheter måste flytta eller säga upp sig vid flytt

Anställda vid statliga myndigheter är skyldiga att flytta med om hela arbetsplatsen flyttas till annan ort. Det slog AD fast i en aktuell dom. 

Läs mer på DN:s webb

Övriga chefsnyheter

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer. Gå gärna med i vår grupp Chefsnyheterna på LinkedIn

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.