Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

22 APRIL 2016

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Så jobbar du med professionell feedback

Vi har alla ett grundläggande behov av att bli sedda och bekräftade. Därför är feedback ett effektivt verktyg i ledarskapet. Det ger energi och kan motivera medarbetare och organisation att utvecklas. Men det är inget universalverktyg och passar inte i alla situationer. Saco Chefsråd har i samarbete med ledarskapsexperten Johan Nordenfelt tagit fram sju råd till chefer om att ge feedback.

Läs mer på Sacos webb

Osäkert om lean är bra för arbetsmiljön

Att införa så kallade lean-produktion kan ha positiva effekter på arbetsmiljön som att onödiga och krävande arbetsuppgifter skalas bort. Men det kan också innebära minskad variation i arbetet och minskat självbestämmande, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Så hittar headhuntern dig

Om du vill ha chansen att bli hittad av en headhunter på vägen till ditt drömjobb är det en sak som är viktigare än alla andra tillsammans: använd ditt nätverk till max.

Läs mer på tidningen Civilekonomens webb

Nyckfull chef värre än elak

Enligt en ny amerikansk studie är anställda vars chefer är konstant orättvisa mindre stressade och mer tillfreds med jobbet än personer med oberäkneliga arbetsledare.

Läs mer på tidningen Du&Jobbets webb

Företaget där alla är chefer

Fotobyrån Apelöga har nyligen gått igenom en stor omorganisation. Nuförtiden är företaget helt platt och har gjort sig av med sin hierarkiska struktur. – Det är klart att det kan dyka upp utmaningar, men det är ett bättre alternativ än att ha en chef, säger Adam Haglund, creative director på företaget.

Läs mer på tidningen ETC:s webb

Bonus kan ge motsatt effekt

Det blir allt vanligare med olika former av bonus i företag. Ändå finns det mycket som talar för att det inte är det bästa sättet att skapa motiverade medarbetare med rätt fokus. Det säger Göran Nilsson, lektor vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Läs mer på tidningen Personal & ledarskaps webb

5 tips för en bättre digital arbetsmiljö

En dålig digital arbetsmiljö leder till frustration och minskat engagemang bland de anställda. Generellt sett kan man säga att det är ett område som ofta glöms bort, säger digitalstrateg Oscar Berg.

Läs mer på CIO Swedens webb

Anställ med öppna ögon

Rekryteringsbranschen blomstrar. Men vad har arbetsgivare att vinna på att lägga ut rekryteringen? Kan en utomstående byrå verkligen lyckas lika bra med att hitta rätt kandidat?

Läs mer på Chefstidningens webb

Så kan stölder på jobbet minskas

Att stjäla eller begå brott i tjänsten leder nästan alltid till avsked. Trots det stjäls det för miljarder varje år på svenska arbetsplatser. Ny forskning visar att det finns psykologiska förklaringar till stöld på jobbet.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

7 lyckade steg tillbaka till jobbet

Många arbetsgivare står handfallna när en medarbetare sjukskrivs för utmattning. ”Det krävs en successiv upptrappning under lång tid”, säger Merja Helenius Aronsson, företagsläkarspecialist.

Läs mer på Ingenjorskarriar.se

Svenska visselblåsare kan få stärkt skydd

Enligt ett svenskt lagförslag ska visselblåsare som i strid med lagen utsätts för repressalier av arbetsgivaren få rätt till skadestånd, något som kan ses som ett led i ökat skydd för visselblåsare. Samtidigt har EU-parlamentet nyligen beslutat om nya direktiv som kritiker menar kan lägga en större börda på visselblåsare och begränsa allmänhetens rätt till information.

Läs mer på tidningen Ingenjörens webb

Kan du använda lönen för att öka motivation och prestation?

Är du lönesättande chef? Svara på frågan i vår webbenkät och se vad andra chefer har svarat.

Svara och se resultatet här

Fler chefsnyheter

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.