Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

27 APRIL 2018

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Ohälsa bland chefer ökar kraftigt

Sju av tio chefer anser att arbetet är så pass psykiskt påfrestande att de har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden. Det visar en ny rapport från Saco. Mer än 60 procent av de tillfrågade cheferna har arbetat trots sjukdom för att ingen annan kan göra jobbet.

Läs mer på Sacos webb

Chef: så visar du tydligt vad du vill

Du säger en sak och tror att mottagaren uppfattat det du menar. Men det visar sig vid återkoppling en vecka senare att så inte alls är fallet. Känns scenariot igen? I stället för att bli arg på din medarbetare och anklaga hen för att inte lyssna är det dags att se din egen del i missförståndet. Det menar utvecklingskonsulten Marianne Nordmark.

Läs mer på tidningen Civilekonomens webb

Allt fler granskar sin chef på nätet

Det är inte bara chefer som söker på internet efter information om framtida medarbetare. Granskningen sker i stor utsträckning också i motsatt riktning.

Läs mer på Svd:s webb

Så lyckas ni med teamarbetet

Att sätta ihop team av medarbetare med olika kompetens för att lösa uppgifter har blivit allt vanligare. Men för att teamarbete ska fungera behövs en engagerad ledning, visar en dansk forskningsrapport.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Fyra superkompetenser som gör dig konkurrenskraftig

Som individ gäller det i allt högre grad att du måste satsa på sin egen kompetensutveckling. Vi ger dig tips på fyra kompetenser som kommer att göra dig konkurrenskraftig på framtidens arbetsmarknad.

Läs mer på tidningen CFOworlds webb

Så utreder ni misstänkt mobbning på jobbet

Att utreda kränkande särbehandling på en arbetsplats kan vara en besvärlig process som i sig ger negativa konsekvenser. Det säger psykologen Jehoshua Kaufman, Malmö, som skrivit en bok om kränkningar. Här är hans tips om vad ansvariga ska tänka på.

Läs mer på tidningen Du&Jobbets webb

Ekobrottsförövaren ofta en mellanchef

Tillfället gör tjuven. Det framgår av Pwc:s ekobrottsundersökning, Global Economic Crime and Fraud Survey. Undersökningen konstaterar att den genomsnittlige ekobrottsförövaren ofta är en mellanchef i den egna organisation och att det är tillfället och möjligheten som triggar den brottsliga handlingen.

Läs mer på tidningen Civilekonomens webb

Visselblåsare ska skyddas - om de inte larmar om arbetsmiljö

Visselblåsare ska skyddas av ett nytt EU-direktiv. Men skyddet gäller inte anställda som vågar vittna om överträdelser som skapar en riskabel arbetsmiljö.

Läs mer på tidningen Arbetets webb

Individen gör comeback på kontoret

Införandet av aktivitetsbaserade arbetsplatser blev inte riktigt som det var tänkt överallt. Nu svänger pendeln över till att individens behov får ta större plats på kontoret för att stärka medarbetarnas välmående och för att inte arbetet ska bli lidande.

Läs mer på Ingenjorskarriar.se

After work utan prat - en boost för hjärnan

Ingen öl, ingen mobil och inget prat. Bara två timmars tystnad i ett rum tillsammans med andra. Det senaste året har konceptet med tyst after work arrangerats i Malmö och Stockholm. Enligt Victoria Palm, en av initiativtagarna, hjälper det hjärnan att skapa nya hjärnceller och att förbättra minnet.

Läs mer på Ingenjorskarriar.se

HR-konsultens tips: Skippa föräldrarollen

HR-branschen behöver tänka om. Rejält. Det säger den brittiska HR-konsulten Lucy Adams. Hennes recept är att skippa föräldrarollen och behandla anställda som vuxna, konsumenter och individer.

Läs mer på tidningen Akademikerns webb

Skatterabatt för kompetensutveckling

Näringslivets satsningar på personalutbildning har minskat med en fjärdedel det senaste decenniet. Det visar en ny rapport från Almega, som nu kräver skatteavdrag i miljardstorlek för att kompetensutveckla mer. 

Läs mer på DN:s webb

Övriga chefsnyheter

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer. Gå gärna med i vår grupp Chefsnyheterna på LinkedIn

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.