Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

3 MARS 2017

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Fem metoder som hjälper dig att ta rätt beslut

Nästan åtta av tio chefer i ny undersökning om beslutsfattande uppger att de inte har någon form av systematiskt tillvägagångssätt när det handlar om beslutsfattande. Här är fem metoder som hjälper dig att fatta bättre och klokare beslut.

Läs mer på SvD Näringslivs webb

De har inte tid att leda verksamheten

Det är de chefer som dömer sig själva hårdast som riskerar att inte orka i längden. Det visar ny forskning om stress och ledarskap.

Läs mer på Chefstidningens webb

Utbildning ger säkrare chefer och nöjdare medarbetare

Ledarskapsutbildningar stärker chefens självförtroende som ledare. Det gör i sin tur medarbetarna nöjdare, visar ett forskningsprojekt som jämfört effekterna av två olika ledarskapsutbildningar.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Det här är de 5 hetaste kompetenserna 2017

Hur blir du som mest attraktiv på jobbmarknaden 2017? Här listas de kompetenser som arbetsgivarna letar efter just nu. 

Läs mer på tidningen Veckans Affärers webb

Hantera mobbning på rätt sätt

Nästan var tionde arbetstagare uppger att de utsatts för någon form av mobbning på jobbet. Men vad skiljer mobbning från kränkande särbehandling? Och hur hanterar man och förebygger mobbning på arbetsplatsen?

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Så väcks kreativiteten på jobbet

 Nästan var femte akademiker får inte utlopp för sin kreativitet på jobbet, enligt en undersökning från fackförbundet Jusek. Att våga göra fel samt att avsätta tid för idéarbete är två faktorer som ökar kreativiteten på jobbet.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Mycket pappersarbete orsakar kunskapstapp

Ökad styrning via dokument och krav på dokumentation i arbetet har gjort att de mer erfarna riskerar att tappa sina kunskaper. Många professionella känner att de får mindre tid till att ägna sig åt sin kärnverksamhet då det administrativa arbetet ökar. Det visar resultat från en flerdisciplinär studie som bygger på intervjuer med revisorer, lärare och socionomer.

Läs mer på Forskning.se

Fler företag har hållbarhet på agendan

Allt fler bolag arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, enligt en enkätundersökning bland de 200 största bolagen på den svenska börsen.

Läs mer på vd-tidningens webb

Övriga chefsnyheter

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer. Gå gärna med i vår grupp Chefsnyheterna på LinkedIn.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.