Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Chefsnyheterna

4 DECEMBER 2015

Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap

Arbetsmarknaden för akademiker 2020

Nu har årets upplaga av Sacos Framtidsutsikter kommit. Den innehåller prognoser för arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. - Den offentliga sektorn står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren, säger Eva Oscarsson, arbetsmarknadsexpert på Saco och ansvarig för prognosen.

Läs mer på Sacos webb

Morgondagens ledare vill ha ledigt

Framtidens chefer vill ha en balans mellan arbete och fritid samtidigt som lönen blir allt viktigare. Det visar en ny studie om framtidens ledarskap.

Läs mer på SvD:s webb

Bristande it-miljö kostar miljarder

Arbetsmiljöverket har för första gången tagit fram en rapport om vår digitala arbetsmiljö. Ett vanligt problem är att det köps in avancerade it-system på arbetsplatser utan att man först har kartlagt vilka behoven är och utan att ledningen har gett tydligt stöd. Resultatet blir att medarbetare upplever att kraven på dem ökar samtidigt som deras egen kontroll över situationen minskar.

Läs mer på DN:s webb

Lär dig prioritera

I flödet av mejl, telefonsamtal och administrativa uppgifter upplever många chefer att de inte hinner ägna sig åt det som egentligen känns viktigast. Men det går att skaffa överblick och ta kommandot. Det som behövs är en tydlig kompass och en metod för att prioritera det som är viktigt, inte bara det som är bråttom.

Läs mer på tidningen Arbetslivs webb

Nytt från Saco: så skapar vi ett jämställt arbetsliv

Arbetslivet är inte jämställt. Kvinnor och män arbetar i olika yrken i olika sektorer och på olika nivåer. Kvinnor är underrepresenterade som chefer och andelen kvinnor minskar högre upp i chefshierarkin. Det konstaterar Saco i nytt jämställdhetsdokument. 

Läs mer på Sacos webb

Här finns pengar för att rehabilitera anställda

Det finns ekonomiskt stöd att söka för att rehabilitera anställda tillbaka till arbete eller till nytt jobb, men pengarna går inte alltid åt. Både Försäkringskassan och AFA Försäkring skulle välkomna fler att söka.

Läs mer på Sunt Arbetslivs webb

Johan Rockström, huvudtalare

Inbjudan: Sacos högskolepolitiska forum

Välkommen till Akademikernas högskolepolitiska forum den 3 februari 2016, med Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning som gäster. Temat är "högre utbildning och forskning för en hållbar framtid". 

Läs mer och anmäl dig på Sacos webb

Arbetsmiljöarbetet sämre än vi tror

Vi har en bild av att vi är ganska bra på arbetsmiljöarbete i Sverige. Ändå visar siffror från Arbetsmiljöverket att ungefär hälften av alla svenska företag inte uppnår de krav arbetsmiljölagarna ställer. De flesta anställda uppger att ansvaret för att arbeta säkert är upp till dem själva.

Läs mer på Forskning.se

Sjutimmarsdag

Sjutimmarsdag skulle ha en god effekt på miljön. Löntagare skulle få ett rikare liv och ofrivilliga deltidsarbetare skulle få chans till heltid. Men sjutimmarsdag är också förenat med kostnader: skatten skulle behöva höjas och tillväxten skulle minska något. Det är några slutsatser i rapporten Tid för kortare arbetstid från tankesmedjan Katalys.

Läs mer på Tidningen Arbetets webb

De är årets uppstickare

För fjortonde året i rad presenterar Shortcut årets Uppstickare. De har utsett 100 personer under 40 år som inspirerar, engagerar och gör Sverige bättre. 

Läs mer på Shortcuts webb

Medarbetarroll i förändring

För några decennier sedan inträffade ett skifte i synen på löntagare. De som tidigare bara hade setts som ”anställda” blev nu ”medarbetare” och förväntades vara personligt engagerade i sina jobb. Nu håller medarbetarrollen återigen på att förändras. Gränsen mellan chef och medarbetare blir allt mer flytande – samtidigt som fler och fler går från anställning till egen verksamhet.

Läs mer på motivation.se

Övriga chefsnyheter

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se
08-613 48 66
Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Varannan vecka kan du ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation och förutsättningar. Sacos förbund organiserar tillsammans 140 000 chefer.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.