Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - Tillsammans är vi Saco

28 FEBRUARI 2018

Välfärdens finansiering – vår valfråga

Den 20 februari beslutade Sacos styrelse att göra välfärdens finansiering till valfråga. Sverige behöver en ordentlig diskussion om vilka krav som är rimliga att ställa på den offentligfinansierade välfärden. Det är dags att politikerna slutar ducka.

Med en åldrande befolkning, vårdköer och personalbrist pressas välfärden (från flera håll) och resurserna räcker inte till för att tillgodose medborgarnas förväntningar. I debattartikeln som Saco publicerade efter kongressen ringar vi in vad frågan handlar om. 
Varför valdes välfärdens finansiering till valfråga?

- Frågan finns delvis redan på agendan då de flesta partier har pekat ut sjukvården som en viktig valfråga.

- Vid kongressen i november beslutades om välfärdens finansiering och vi har länge drivit frågan om en skatteöversyn. Inom frågan ryms livslönefrågan, att utbildning måste löna sig , ”låt proffsen vara proffs” och behovet av kompetensförsörjning inom vård, skola och omsorg.

Sacos målsättning är att inför riksdagsvalet få ett löfte om en utredning i linje med kongressbeslutet. Valrörelsen kommer att ge många tillfällen att föra fram detta då partierna kommer göra många utspel kring generösa satsningar på välfärden. Nu kavlar vi upp ärmarna – det är dags att se över finansieringen och omfattningen av det gemensamma välfärdsåtagandet.

Allvarligt hot mot kollektivavtalsmodellen

Strejkrätten är ifrågasatt. I värsta fall kan hela kollektivavtalsmodellen på sikt gå förlorad. - Det här kan komma att bli den viktigaste frågan som jag arbetat med under min fackliga karriär, säger Göran Arrius.

Regeringen tillsatte förra året Stridsåtgärdsutredningen för att lagstiftningsvägen komma till rätta med konflikten i Göteborgs hamn.

Den underhandsinformation som Saco har fått talar för att utredningen kommer att lägga fram förslag som utökar fredsplikten och begränsar möjligheten att kräva kollektivavtal om en arbetsgivare redan är bunden av ett annat kollektivavtal.

En konsekvens av detta kan bli att det i framtiden inte kommer att gå att ha både ett tjänstemanna- och ett akademikeravtal inom en bransch och på en arbetsplats. Det leder i sin tur till att det kan bli svårt för fackförbund att få partsställning och inflytande på arbetsplatsen.

Göran tror att detta särskilt kan drabba medlemmarna i Sacoförbunden och kan komma att riskera hela kollektivavtalsmodellen. Han menar att i värsta fall kan vi komma att se en sjunkande facklig anslutningsgrad och en större statlig inblandning.

- Jag kommer helhjärtat att arbeta för att stoppa dessa idéer och Sacos kansli är med i det arbetet. Hör gärna av er till mig om du vill veta mer eller om du vill prata om hur vi ska hjälpas åt för att stoppa det här förslaget, uppmanar Göran.

Mer om Saco i strejkdebatten
I debattartikeln  ”Ta inte ifrån oss rätten att strejka” förklarar Göran vår syn på strejkrätten. I en kortfilm berättar Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg varför det är viktigt för Saco att strejkrätten finns kvar.

Nya principer för Sacos utbildningspolitik

Den 20 februari fattade även styrelsen beslut om nya principer för Sacos utbildningspolitik.

Principer för Sacos utbildningspolitik innehåller förslag som bidrar till att stärka kvaliteten i utbildningssystemet och förslag som förbättrar högskoleutbildades möjligheter till kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

Med hjälp av principerna kan vi nu som federation bättre skapa legitimitet och handlingsutrymme för vårt opinions- och påverkansarbete. Men också vara mer snabbfotade, såväl i det reaktiva som proaktiva PR-arbetet. Arbetet med att ta fram principerna har tagit tid och utbildningspolitiska nätverket har varit delaktiga i att ta fram dem. Tanken är att principerna ska revideras årligen. Läs dokumentet här.

Dags att bjuda in till akademikernas högskolepolitiska forum

Onsdagen den 18 april bjuder Saco in till konferensen Vart är högskolan på väg? på Folkets hus i Stockholm. På konferensen kommer vi att belysa vilka utmaningar högskolorna står inför och effektiviteten i utbildningspolitiken. Hjälp oss att sprida inbjudan till rätt målgrupper.

Som en del i konferensen kommer även det nya förslaget till styrning och fördelning av resurser till högskolan att diskuteras. Hur kan det nya systemet för resurser och styrning säkra kvalitén i högskolan och hur ska det framtida finansieringsläget se ut för högre utbildning och forskning? Det är två frågor som vi hoppas få svar på.

Dessutom kommer vår huvudtalare Dirk Van Damme, Head of Division in the Directorate for Education and Skills från OECD, att berätta om svensk högre utbildning i relation till jämförbara OECD-länder. Han kommer också peka på några centrala utmaningar för högskolan framöver. Se vidare program här

Hjälp oss att sprida information om forumet
Vi räknar med att konferensen lockar ca 250–300 deltagare. Forumet vänder sig till politiker, rektorer och ledningar vid lärosätena. Dessutom inbjuds representanter från arbetsgivarorganisationer, studerandeorganisationer, näringslivet, tankesmedjor samt medier som bevakar högre utbildning. För att sprida att vi håller konferensen men också för att stärka forumet vore det önskvärt om varje förbund länkar till forumets webbplats. Länken till webbsidan hittar ni här

Nu är rekryteringen av dataskyddsombuden i hamn

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att anställa två dataskyddsombud till Saco kansliet. Nu är rekryteringen i hamn.

Enligt General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25 maj ska det finnas personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud på arbetsplatser som hanterar medlemsuppgifter (personuppgiftshandlingar).

Tove Fors börjar den 23 april och Torbjörn Angelbrant den 9 maj. 

Tove arbetar idag med utbildning i GDPR-frågor på Datainspektionen och har tidigare  även arbetat på Lärarnas A-kassa. Torbjörn arbetar idag som chef för Visions medlemsenhet.

De två tjänsterna finansieras av förbunden vid sidan av ordinarie förbundsavgift. Varje förbund kommer att faktureras från och med maj.

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt Sacostyrelsens arbete. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång per månad.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27