Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt – Tillsammans är vi Saco

29 MARS 2018

Lägg ned Stridsåtgärdsutredningen

Konflikten i Göteborgshamn håller på att lösas i enlighet med partsmodellen men vi som federation behöver tillsammans fortsätta arbeta för att regeringen ska lägga ned Stridsåtgärdsutredningen.

Hamnkonflikten i Göteborg håller på att lösas då Hamnarbetarförbundet meddelat att de är beredda att skriva på ett likalydande avtal som Transport redan har i Göteborgs containerhamn. Konflikten i Göteborgs hamn var skälet till att regeringen förra året tillsatte Stridsåtgärdsutredningen, med syftet att inskränka strejkrätten. Men i och med Hamnarbetarförbundets besked är det dags att lägga ned utredningen. Arbetsmarknadens parter har visat att de agerar ansvarsfullt.

Stridsåtgärdsutredningen ska presentera sina förslag om att inskränka strejkrätten senast den 31 maj.

"Vi behöver alla inom federationen fortsätta att arbeta för att regeringen innan dess ska lägga ned utredningen. Ju fler vi är som påpekar vilka problem som kan uppstå om man lagstiftningsvägen vill styra arbetsmarknaden desto större chans finns det att vi kan få regeringen att lägga ner utredningen", säger Göran Arrius.

Sacokansliet kommer att jobba med en bred kommunikation för att stoppa förslaget och det är viktigt att ni som förbund mobilisera även förtroendevalda och medlemmar. Från kansliets håll har vi beredskap för konstruktiva samtal med regeringen, politiska partier, övriga fackförbund och arbetsgivarna.

En sammanställning av Sacos argument och artiklar i frågan finns här

Verksamhetsberättelsen och årsredovisning för 2017 är nu beslutad

På styrelsemötet den 20 mars fattade styrelsen beslut om verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017.

Verksamhetsåret 2017 kantades som ni vet av att Sacofederationen fyllde 70 år den 10 oktober och en annan milstolpe under året var kongressen som hölls i november. Under kongressen formulerades Sacos vision och värdegrund samt ett samhällspolitiskt program för 2018-2021. Eftersom vi alla tillsammans är Saco påverkar dessa beslut på ett eller annat sätt varje förbunds verksamhet.

Om du vill läsa mer se:
Verksamhetsberättelsen 2017
Populärversion av samhällspolitiska programmet

Anmäl deltagare till Saco trainee

Saco trainee är en niomånaders utbildning med start i juni för förtroendevalda i början av sin fackliga karriär. Nu har du som förbund möjlighet att anmäla 1-2 deltagare fram till den 20 april.

Syftet med utbildningen är att erbjuda kompetensutveckling och samtidigt möjliggöra för nätverksbyggande inom federationen. Under perioden kommer seminarier att hållas en gång i månaden på teman som Sacos organisation och historia, fackligt ledarskap, presentation- och mötesteknik samt retorik.

Saco står för de kostnader som är kopplade till utbildningen dvs. aktiviteter och förtäring samt internat medan förbunden står för kostnader som avser resor samt ev. ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Varje förbund har möjlighet att anmäla 1-2 deltagare fram till och med den 20 april. 

Anmälan och mer information om programmet hittar du här.

Studievalskampanj – vi är experter på högskoleyrken

Antagningen till höstens högskolestudier sker mellan den 15 mars och den 16 april. Under den här perioden är vi synliga med en kampanj. Syftet med kampanjen är att profilera Sacoförbunden som experter på högskoleyrken och som bästa valet för ett studentmedlemskap.

Annonsering sker brett mot målgruppen 18-24 år i sociala medier och delvis via printannonsering. Vi vill att studenterna ska gör ett medvetet och påläst studieval och att de ska veta att Saco och alla förbunden har allt som de behöver veta om högskoleyrken.

Exempel på aktiviteter i kampanjen är:

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt Sacostyrelsens arbete. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång per månad.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27