Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - Tillsammans är vi Saco

3 MAJ 2018

Dialog med SKL:s arbetsutskott

Vid mötet med SKL:s arbetsutskott påpekade Sacos styrelse att det krävs bättre villkor för kommun- och landstingsanställda.

Den 17 april träffade styrelsen SKL:s arbetsutskott och tjänstemän för att diskutera välfärdens finansiering och kompetensförsörjning. Styrelsen fick också möjlighet att ta del av SKL:s arbete med ”strategi för hälsa”. 

SKL redogjorde för att kommun- och landstingssektorn inte kommer kunna bära sina kostnader utan hjälp från staten. Det stod också klart att kompetensförsörjningen kommer att bli en stor utmaning som idag inte har någon lösning. Genom att utnyttja teknik och digitalisering, förlänga arbetslivet i båda ändar och att fler jobbar mer uppskattar SKL att man kan skapa ca 180 000 fler jobb. Men det behövs ca 500 000 rekryteringar inom de närmaste åren. Sacos styrelse underströk att det är bättre arbetsvillkor som möjlighet till löneutveckling och bra arbetsmiljö som kan locka fler till sektorn.

 

Nu har vi startat Sacos valkampanj

Sverige behöver en ordentlig diskussion om vilka krav som är rimliga att ställa på den offentligfinansierade välfärden. I förra veckan startade vi valkampanjen med budskapet ”Ett jobb i välfärden ska inte vara en förlustaffär”.

Vi vet att låga löner i kombination med ohållbar arbetsmiljö i offentlig sektor skapar ojämställdhet, sämre kvalitet på välfärdstjänster och stora svårigheter att rekrytera och behålla rätt personal. På sikt riskerar det att äventyra hela välfärdens legitimitet. Vår välfärd och dess fortsatta utveckling borde vara högprioriterad för samtliga politiska partier. Därför vill Saco se en omfattande utredning av välfärdens finansiering snarast!

Kampanjen kommer också ringa in problematiken kring kompetensförsörjning och socialförsäkringar inom välfärden.
I huvudsak kommer kampanjen att gå i digitala kanaler som kompletteras med artiklar i nationell och regional press samt dialog med politiker. Vi lanserar också en egen webbsida med fokus på välfärdens finansiering och så kommer vi att medverka i Valkompassen och #hurvetdudet-kampanjen. Med valkompassen hjälper vi framför allt unga akademiker att hitta rätt parti och vi tydliggör också med hjälp av den att Sacos viktigaste valfråga är hur vår gemensamma välfärd ska betalas i framtiden.

Läs även tidigare artikel om välfärdens finansiering – vår valfråga.

Sacosoffan – ny seminarieserie

Den 21 maj startar en ny seminarieserie som går under namnet ”Sacosoffan”. I ”Sacosoffan” diskuteras våra och samhällets viktigaste frågor, utmaningar och aktuella händelser i en mer avslappnad form i slutet av jobbdagen.

Första ut att diskutera är stridsåtgärdsutredningen – ett hot mot den svenska modellen. Stridsutredningen kan innebära ett allvarligt hot mot rätten att strejka och i förlängningen mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Irene Wennemo som är statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och Lena Maier Söderberg, chefjurist på Saco kommer bland annat samtala om varför tonläget inte är högre och om modellen är skör.

Anmälan och mer information hittar du här.

Lunchseminarier för förtroendevalda

Inom Sacoförbunden beräknas ca 24 000 personer ha en roll som fackligt förtroendevald. För att stärka förtroendevaldas färdigheter erbjuds nu kompetensutveckling. Under våren hålls tre lunchseminarier.

Efter ett välbesökt första seminarium den 11 april på temat Individuell lönesättning – att ge lön för mödan , erbjuds två till seminarier innan sommaren. Seminariet den 16 maj handlar om förtroendevaldas uppdrag, roll i samhället, och hur det är möjligt att få fler att bli förtroendevalda. Det sista seminariet för våren, den 7 juni, kommer att handla om retorik. Föreläsare är Marianne Sterner, språkkonsult och senior handläggare vid Riksbanken och med mångårig erfarenhet som retorikföreläsare. Hon ger tips på hur en presentation med struktur och innehåll förbereds för att få avsedd effekt, hur du sovrar i bakgrundsmaterialet samt vilken nytta du har av rösten och kroppen för att förtydliga eller förstärka budskapet.

Lunchseminarium kommer att webbsändas för dem som inte kan delta på plats.

Läs mer om stödet till lokalt förtroendevalda i tidigare nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt Sacostyrelsens arbete. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång per månad.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27