Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - Tillsammans är vi Saco

12 JUNI 2018

Regeringen ger parternas förslag till begränsad strejkrätt tummen upp

Den femte juni visade parterna på svensk arbetsmarknad att den svenska modellen fungerar. Förslaget som överlämnades till regeringen löser både konflikten i Göteborgs containerhamn och säkerställer att Sacoförbunden fortsättningsvis kan teckna kollektivavtal. Regeringen ger förslaget tummen upp.

Regeringen tillsatte stridsåtgärdsutredningen för att eventuellt begränsa strejkrätten.

-Vi i Sacofederationen har varit mycket bekymrade och tagit stridsåtgärdsutredningens uppdrag på största allvar då den har varit ett hot mot många av våra förbunds ställning på arbetsmarknaden, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Enligt förslaget som tagits fram av bland andra Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco ska det bli olagligt att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att få fram ett kollektivavtal. Bara några timmar efter att vi lämnat in förslaget öppnade regeringen upp för att ändra i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

 -Vi har arbetat målmedvetet och fört en löpande dialog med inblandade aktörer för att säkerställa att våra medlemmars intressen kan företrädas på arbetsmarknaden. Det uppfattar vi nu att vi har fått gehör för, avslutar Göran Arrius.

Här besvarar vi några frågor som ni kanske får om strejkrätten

Göran Arrius i Umeå

I mitten på maj besökte Göran Arrius Umeå. Där träffade han bland annat styrelseordförande för Västerbottens läns landsting, Peter Olofsson. De diskuterade arbetsmiljö och löneutveckling inom akademikeryrken i vården samt välfärdens finansiering.

Göran Arrius träffade också rektorn vid Umeå universitet, studenter och en lokalförening. Vid träffarna på universitetet medverkade också studentrådets ordförande Malin Påhls Hansson. I samband med Görans närvaron i Umeå publicerade Västerbottens-Kuriren en debattartikel om löneskillnader.

 

Sacos GDPR-generaler Torbjörn och Tove är nu på plats

Den 25 maj trädde de nya dataskyddsreglerna General Data Protection Regulation (GDPR) inom EU i kraft. Dataskyddsombuden Tove Fors och Torbjörn Angelbrant är nu på plats på Sacos kansli. Här nedan reder vi ut vad deras uppdrag är.

Vad är ert uppdrag?
I GDPR står det tydligt vad vårt uppdrag är. Vi ska övervaka att federationen följer reglerna och vi ska ge råd och stöd i det arbetet. Däremot är det inte vi som är ansvariga för att GDPR följs och vi kan inte ge instruktioner till exempelvis anställda om hur de ska hantera personuppgifter. Det faktiska arbetet med GDPR måste göras av varje enskild organisation inom federationen. Vi arbetar självständigt och tar inte emot instruktioner – i det här fallet är vi lite som en internrevisor. Utöver det ska vi arbeta för att sprida en dataskyddskultur inom federationen genom att till exempel hålla i utbildningar. Det första seminariet hålls den 19 juni för fackligt förtroendevalda, se här.

Hur kommer ni att arbeta inledningsvis med GDPR?
Även om vi förstås vill göra allt på en gång måste man komma ihåg att arbetet med dataskydd är ett ständig och långsiktigt arbete. Inledningsvis finns ett behov av att kartlägga hur medlemsuppgifter hanteras inom federationen i stort och hur de lämnas ut. Först av allt kommer vi att besöka alla förbund som vill, för att berätta om oss och höra vad förbundet har för förväntningar och frågor. En del frågor kommer vi att kunna svara på direkt, i andra fall får vi återkomma. Vi har redan fått önskemål om att ta fram olika mallar som kan användas för alla förbund. Det tycker vi är en bra idé.

Nu erbjuds EU-utbildning och studieresa till Bryssel

I år riktar sig Sacos EU-utbildning till dig som sitter i en styrelse eller i en ledning i ett Sacoförbund. Utbildningen påbörjas i oktober och avslutas i december.

Utbildningen ger kunskaper om EU och hur det fackliga arbetet här hemma påverkas av EU, men också hur man som förbund kan påverka EU. Det läggs särskilt fokus på sociala frågor och vad inrättandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter innebär.

Utbildningen avslutas med en studieresa till Bryssel. Under tre dagar får deltagarna fördjupade kunskaper om europeisk politik och kännedom om de viktigaste organisationerna och institutionerna inom EU. Studieresan planeras tillsammans med det svenska fackliga kontoret i Bryssel. Saco-kansliet undersöker just nu möjligheterna att bevilja stipendier via Sacos fackliga stipendiefond för att bekosta delar av resan. Mer information och anmälan till utbildningen kommer inom kort.

Ansvarig för utbildningen är:
Laila Abdallah, internationell sekreterare, laila.abdallah@saco.se

Sacopride 2018

Saco deltar i Pride för att visa att vi stöder hbtq-personers rättigheter. Vi står för att kunskap och kompetens ska löna sig, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning eller identitet.

I år är det dessutom EuroPride, vilket bland annat innebär att även Göteborg kommer att ha en stor Pridefestival. För Sacokansliets del kommer vi att koncentrera arbetet till Stockholm, men vi kommer också på olika sätt stödja lokala initiativ på andra orter.

Här är några aktiviteter som kansliet genomför:

  • 12 juni hålls en halvdags hbtq-utbildning på Sacokansliet. Utbildningen syftar till att förbereda Saco-federationen inför Pridefestivalen och samtidigt öka vår generella kunskap kring hbtq. Utbildningen riktar sig till alla anställda på Sacokansliet, Sacoförbunden och Akademikernas a-kassa samt förtroendevalda inom Saco.
  • 1–4 augusti är alla varmt välkomna till Sacotältet i Pride Park i Stockholm. Tältet har vi som tidigare år tillsammans med några av Sacoförbunden och i år har även Akademikernas a-kassa anslutit sig.
  • 4 augusti deltar vi i Prideparaden i Stockholm. Här hoppas vi på stor uppslutning bland förbundens anställda, medlemmar och förtroendevalda! Mer information om paraden i Stockholm finns i Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/373113189853147/ Gå gärna med i eventet och bjud in dina Facebook-vänner som du tror kan vara intresserade av att gå med oss!
  • 14–19 augusti deltar Göran Arrius i Pridefestivalen i Göteborg. På fackens dag den 16 augusti medverkar Göran Arrius på ett seminarium. För Sacos medverkan i Pride i Göteborg finns två olika Facebook-event, ett för Fackens dag och ett för Prideparaden i Göteborg.
  • Beställ profilmaterial till de lokala Pridefestivalerna. Saco erbjuder lokala föreningar inom federationen, som kommer att delta i de lokala Pridefestivalerna runt om i landet, möjlighet att beställa profilmaterial från Saco. Hjälp oss gärna att informera förtroendevalda om den möjligheten. För mer information och beställning, se länk.

Nöjda besökare på Högskolepolitiskt forum

Utvärderingen av Akademikernas högskolepolitiska forum som hölls den 18 april visar att besökarna var mycket nöjda.

94 procent av respondenterna vill delta igen och 97 tycker att forumet var mycket bra/ganska bra. På frågan vad de uppskattade mest svarade de flesta att det var presentationen av Dirk Van Damme från OECD och första paneldebatten ”Kan högskolan utföra sina kärnuppgifter med hög kvalitet”?

Det finns ett stort värde i att profilera sig och sätta våra utbildningsfrågor i fokus vid ett större evenemang på det här sättet. Men det går inflation i liknande konferenser som anordnas av till exempel TCO, UKÄ, UHR. Kommande forum ska planeras i förhållande till dessa. Årets forum var en halvdag och utifrån respondenternas svar så håller konceptet mycket bra.

Enkäten skickades ut till 144 individer och svarsfrekvensen var 58 procent.

Några röster från utvärderingen:

”Utmärkt att Saco ordnar detta forum! Så värdefullt!”
”Hela dagen var mycket givande! Vilken överblick över området”
”Förstår inte att jag missat detta forum hittills, men det ska det bli ändring på ”
”Minst givande om jag måste välja var politikerna”

Du missar väl inte Sacosoffan på torsdag?

På torsdagens Sacosoffa den 14 juni pratar vi om yttrandefrihet och hur man kan försäkra sig om en faktabaserad samhällsdebatt under valåret. En av gästerna är Jack Werner, programledare för Creepypodden och medgrundare till Metros ”Viralgranskaren”.

Foto: Kate Gabor

Läs mer och anmäl dig

Saco och GDPR

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Saco värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Vår nya integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Vill du inte fortsätta din prenumeration på Federationsnytt kan du välja att avregistrera dig längst ner på sidan.

Läs mer på Sacos webb

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt Sacostyrelsens arbete. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång per månad.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.