Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - Tillsammans är vi Saco

2 FEBRUARI 2018

Utveckla stödet till lokalt förtroendevalda

Under 2017 beslutades att Sacofederationen ska göra en gemensam satsning för att stärka förbundens tillväxt. Ett av projekten "Stöd till lokalt förtroendevalda" kickade igång i höstas. Magnus Jonsson, tidigare heltidsarvoderad ordförande för Saco-S föreningen i regeringskansliet och leder projektet.

Vad är egentligen ditt uppdrag?
- Uppdraget är att stärka förtroendevalda i deras arbete med fokus på deras roll när det gäller att behålla och rekrytera nya medlemmar. Kopplat till projektet finns en arbetsgrupp som förbunden blivit inbjudna till. Idag deltar 17 förbund. Deras roll är att komma med förslag på projektets inriktning och ge facklig expertis. Det finns också en referensgrupp där förhandlingsorganisationerna deltar.

Vad har hösten och vinterns arbete resulterat i?
- I möte med lokala föreningar runt om i landet uttrycks ett behov av olika former av stöttning i syfte att utveckla rollen som förtroendevald.
Jag har bland annat träffat förtroendevalda i Malmö, Kiruna och Stockholm. Budskapet från dem är detsamma. Det finns ett behov av Sacogemensamt material.

Vi har valt att i första skede stärka förtroendevaldas kompetens men också att stötta dem i sin medlemskommunikation. På www.saco.se finns nu en egen flik för förtroendevalda. Där har vi samlat utbildningsfilmer som finns inom federationen och tagit fram mallar som förtroendevalda kan ha användning av i kommunikation med sina medlemmar. I slutet på februari kommer också en ny film som ska ge nya förtroendevalda en första grund till uppdraget, innan det är dags att gå en facklig introduktionskurs vid det egna Sacoförbundet. Vi kommer att avisera fler erbjudanden under våren.

Har du frågor och synpunkter på utvecklingen av stödet till lokalt förtroendevalda ta då kontakt med Magnus Jonsson.

Allt fler akademiker ansluter sig till Saco

Fler än någonsin är medlemmar i ett Sacoförbund. Vid årsskiftet samlade Sacoförbunden nästan 700 000 akademiker, vilket är en ökning med drygt 12 000. Jämfört med 2016 är det en ökning med nästan två procent.

Se fördelning per förbund

Möjlighet att göra utspel inom ramen för #hur vet du det?

Saco planerar att delta i arbetet med att lyfta fram fakta när politiska förslag debatteras under valåret. Detta gör vi i samarbete med Vetenskap & Allmänhet. Kampanjnamnet är #hur vet du det?

Hashtaggen kommer att användas för några av Sacos utspel inför valet. Vår förhoppning är att även många av Sacoförbunden vill göra utspel inom ramen för kampanjen. Planerna är i sin linda. Vi återkommer inom kort med mer information om hur vi kan samverka inom federationen.

För mer information se Vetenskap & Allmänhet.

Vill du höra mer om Sacos delaktighet kan du kontakta Carl Fredrik Johansson.

Nej till inskränkt strejkrätt

20 av 23 Sacoförbund säger tydligt nej (inget säger ja) till förslaget om inskränkt strejkrätt.

Arbetsvärlden har skrivit en artikel om vad facken tycker om inskränkt strejkrätt. Sacoförbundens svar är tydligt. Sacokansliet planerar nu en debattartikel av Göran Arrius.

Se artikeln i Arbetsvärlden

Hållbar hälsa ger tillväxt

Ni har väl sett debattartikeln "Hållbar hälsa ger tillväxt" i Uppsala Nya Tidning?

Göran Arrius skriver: ”Friska medborgare ökar tillväxten och bidrar i högre rad till det gemensamma välfärdsbygget. Det är dags att uppgradera hälsofrågans betydelse för svensk konkurrenskraft”. 

Läs artikeln här.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 20 februari. Handlingarna till mötet läggs upp på styrelsens webbsida den 12 februari. Varje förbunds ordförande och kanslichef eller VD/förbundsdirektör har inloggningsuppgifter. 

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt Sacostyrelsens arbete. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång per månad.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27