Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - tillsammans är vi Saco

22 NOVEMBER 2017

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt Sacostyrelsens arbete. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång per månad.

Med kunskap utvecklar vi Sverige

I morgon öppnas Sacos kongress. Då samlas vi för att diskutera och ta ut riktningen för Sveriges framtid. På agendan står bland annat styrelsens förslag till samhällspolitiskt program Med kunskap utvecklar vi Sverige för 2018–2021.

De kommande åren föreslås det att vi ska jobba med en rad områden, från utbildning och socialförsäkringar till skatter och jämställdhet. De 101 ledamöterna ska även ta ställning till ett tjugotal motioner, däribland en översyn av välfärdens framtida åtagande och finansiering samt huruvida hållbar hälsa bör vara en profilfråga för federationen.

En annan viktig fråga som kommer att behandlas under kongressen är proposition 2, Saco i framtiden. I den föreslår sittande styrelse att kongressen beslutar att nya styrelsen får i uppdrag att:

- beskriva och analysera Sacos uppdrag, struktur och rollfördelning

- utreda och bereda förslag som skapar förutsättningar för ökad samverkan, tillväxt och styrka 

- involvera samtliga förbund i arbetet samt löpande förankra arbetssätt och återrapportera resultat i ordföranderådet

- vid behov lägga förslag till Sacokongressen 2021.

Alla handlingar och programmet ligger sedan en tid ute på kongresswebben. Läs dem här. Några av oss ses på kongressen och du som inte är där kan följa vad Saco ska jobba med de kommande fyra åren på nätet. Vi ser fram emot en spännande och innehålls full kongress.

Följ kongressen här

Ta pulsen på nytänkta styrelsen

Valberedningen har föreslagit sju nya ledamöter till Sacos styrelse och Göran Arrius föreslås bli omvald som ordförande. Vilka är de? Vilka frågor anser var och en att nya styrelsen ska driva? Och vem av dem vill träffa Einstein?

Läs mer här

Ny kollektivavtalssnurra

Saco har publicerat nya räknesnurror för kollektivavtal. I ett första skede, visar de hur mycket pengar kollektivavtalet ger om man blir sjuk, föräldraledig eller skadar sig på jobbet. Man väljer sektor, skriver in sin lön och snurran visar vad man får ut med respektive utan kollektivavtal.

Framöver kommer Sacosnurrorna även kunna räkna ut vad man får vid händelser som arbetslöshet och dödsfall.

De förbund som önskar kan bädda in snurrorna på sin egen webbplats.

Kommunikatörsnätverket, lönebildningsgruppen och pensionsgruppen har fått möjlighet att titta och lämna synpunkter på verktyget före publicering.

Hör av dig till anna.kopparberg@saco.se om du har frågor eller kommentarer.

Snurrorna hittar du här

Gemensam satsning – två dataskyddsombud anställs

Styrelsen har fattat beslut om att anställa två dataskyddsombud till Saco kansliet. Enligt General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25 maj nästa år ska det finnas personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud på arbetsplatser som hanterar medlemsuppgifter (personuppgiftshandlingar). Det har nu styrelsen löst genom en gemensam lösning för alla Saco förbund.

Samtliga medlemsuppgifter som förbunden ansvarar för klassas som känsliga och enligt lagstiftningen ställs det särskilda krav på behandlingen av dessa uppgifter. Förbunden inom federationen organiserar var för sig olika yr­kes- och examensgrupper, men den lokala fackliga verksamheten på arbets­platserna sker i många fall förbundsöverskridande.

Styrelsen har valt den här lösningen för att:

- säkerställa att lokala föreningar som samlar medlemmar från många förbund ska garanteras att hanteringen av de personuppgifterna sker i enlighet med GDPR.

- säkerställa en uthållig och störningsfri intern tillsyn av personuppgiftshanteringen.

- det är mest ekonomiskt att skapa en samlad federationsgemensam funktion.

Styrelsen beslutade också att de två tjänsterna finansieras av förbunden vid sidan av ordinarie förbundsavgift. Varje förbund debiteras en avgift på 50 000 kr/år och därefter används nyckeln som baseras på yrkesverksamma medlemmar. Den kostnad som fördelas ut är 2 kr/yrkesverksam medlem och år. Rekryteringen kommer skyndsamt påbörjas då stora viten kan bli aktuellt för den som bryter mot reglerna.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.