Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev för lokalt fackligt förtroendevalda

23 JANUARI 2018

I september 2017 inledde Saco ett projekt med att utveckla stödet till lokalt fackligt förtroendevalda. Som ett led i arbetet skickas information till förtroendevalda om stöd som finns tillgängliga. Sprid därför gärna nyhetsbrevet till andra förtroendevalda.

Filmer för förtroendevalda

Som ett led i att öka möjligheten till kompetensutvecklingen för förtroendevalda finns nu informationsfilmer och seminarier samlade och upplagda på Sacos hemsida.

Filmerna och seminarierna varierar i längd och är hämtade från såväl Sacoförbund som från Saco. 

Har du förslag på filmer och seminarier som kan läggas upp? Hör då av dig till Magnus Jonsson vid Sacos kansli.

Se filmer och seminarier

Mallar för kommunikation

Det är nu möjligt att ladda ner mallar för att kommunicera med medlemmar.

Mallar finns för exempelvis nyhetsbrev, inbjudningar till medlemsmöten, brevmallar och skyltar och går att använda i två versioner - med Sacos vanliga logotyp och samverkanslogotypen.  

Se mallar

Begreppsordlista

Den fackliga världen är full av begrepp som kan vara svårt att ta till sig som nyvald förtroendevald.

För att möjliggöra för förtroendevalda att snabbt komma in på området och öka förståelsen för de begrepp som förknippas med uppdraget har en begreppsordlista tagits fram - från ajournera till övertidsarbete. 

Till begreppsordlista

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.