Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

9 DECEMBER 2014

OECD: Krafttag behövs för att få fart på EU:s ekonomi

Risken för stagnation i Europa ökar, slår OECD fast i sin senaste ekonomiska rapport, som publicerades i slutet på november. Enligt OECD kan en längre period av stagnation i eurozonen dra ner hela världs­ekonomin och leda till en lång period av mycket låg tillväxt och fortsatt oacceptabelt höga arbetslöshetsnivåer. De europeiska regeringarna måste nu ta krafttag när det gäller strukturreformer av olika slag, rekommenderar OECD.

Europafacket försiktigt positiva till Junckers investeringsplan

Den investeringsplan på 315 miljarder euro som EU-kommissionen presenterade i slutet på november är bra men otillräcklig. Det var huvudbudskapet i det uttalande som Europafacket antog vid sitt styrelsemöte i december. Europafacket har i en egen investeringsplan krävt nästan tre gånger så stora investeringar för att komma tillrätta med den ekonomiska krisen. Vid styrelsemötet, där Saco representerades av Göran Arrius, antogs även dokument som berörde EU:s arbetsmiljöarbete, den ekonomiska styrningen i EU samt skatteflykt.

Svenska fack mötte handelskommissionär Cecilia Malmström

Ordförandena i LO, TCO och Saco träffade i början på december EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström för att diskutera frihandels­förhandlingarna mellan EU och USA, TTIP. De svenska facken har en positiv grundsyn på TTIP, men framhöll också vikten av att avtalet garanterar grundläggande rättigheter för arbetstagare och inte komprometterar det demokratiska beslutsfattandet.

Kommissionen ökar insynen i TTIP-förhandlingarna

EU-Kommissionen har beslutat att offentliggöra betydligt fler dokument som rör frihandelsförhandlingarna med USA (TTIP) än tidigare. Kommis­sionen meddelade i november att den kommer att publicera fler förhand­lingstexter på sin hemsida, och ge samtliga Europaparlamentariker möjlighet att läsa de dokument som behöver hållas hemliga i förhandling­arna. I syfte att öka insynen kommer Kommissionen också att publicera listor över vilka personer och organisationer som kommissio­närerna och andra höga tjänstemän träffar i olika sammanhang.

Finska förbund diskuterar ny centralorganisation

De finska motsvarigheterna till LO (SAK) och TCO (STTK) utreder möjligheterna att gå samman i ett större centralförbund. Även Ingenjörsförbundet IL, som idag är medlem i Sacos systerorganisation Akava, har visat intresse för att delta. Frågan kommer nu att diskuteras vid ett seminarium i mitten på januari, dit Finlands samtliga förbund är inbjudna.

Sverige satsar näst mest på forskning trots minskning

Sverige ligger fortfarande i toppen av den europeiska forskningsligan, trots att investeringar i forskning och utveckling minskat de senaste tio åren. Det framgår av en färsk rapport från EU:s statistikbyrå Eurostat. I genomsnitt lägger EU:s länder 2% av sin BNP på forskning, medan Sverige 2013 lade 3,2%. Finland var dock ännu bättre med sina 3,3%. De flesta EU-länder har ökat sina forskningsanslag genom åren, medan Sverige tvärtom har minskat sina. Målsättningen i EU2020-strategin är att minst 3% av BNP ska läggas på forskning år 2020.

Kommissionen vill ha synpunkter på arbetstidsdirektivet

Inom ramen för den pågående översynen av arbetstidsdirektivet har EU-kommissionen utlyst ett öppet samråd om direktivet. Förhandlingar mellan parterna bröt samman 2012, och Kommissionen vill nu veta på vilka punkter det är möjligt att ändra i direktivet och vilka konsekvenser det i så fall skulle kunna få. Saco kommer att besvara samrådet, som är öppet fram till den 15 mars.

Parterna strider om strejkrätten i ILO

Ännu syns ingen lösning på konflikten i ILO om strejkrätten. Arbetstagar­sidan i den internationella arbetsorganisationen hävdar att strejkrätten är etablerad praxis i ILO sedan 50-talet, men arbetsgivarna har sedan 2012 hävdat att strejkrätten enbart regleras nationellt. Vid ILO:s styrelsemöte i november gjordes ett nytt försök att nå en lösning utan att lyckas. Frågan skjuts nu upp ytterligare minst ett halvår.

Omstart för den sociala dialogen i vår

Den sociala dialogen behöver stärkas och lanseras på nytt, och ett särskilt högnivåmöte ska ordnas i vår för att åstadkomma detta. Det var beskedet efter ett möte med arbetsmarknadens parter i EU och de två närmast ansvariga kommissionärerna, Valdis Dombrovskis och Marianne Thyssen. Mötet ska äga rum trettio år efter att Jacques Delors lanserade den sociala dialogen. I ett uttalande betonade Dombrosvkis och Thyssen att social dialog på alla nivåer är en förutsättning för att Europas sociala marknadsekonomis ska fungera, och är avgörande för både konkurrenskraft och rättvisa.

Europeiska arbetsgivare ber Kommissionen dra tillbaka förslag

Lagförslagen om könsbalans i styrelser, finansiell transaktionsskatt och mammaledighet skadar möjligheterna för Europas företag att växa så mycket att de helst bör dras tillbaka av Kommissionen. Det hävdar den europeiska arbetsgivarorganisationen BusinessEurope i ett brev till vice kommissions­ordförande Frans Timmermans som läckt till EurActiv. Brevet ska ses i ljuset av att Timmermans fått i särskilt uppdrag att genomföra EU:s regelförenklingsarbete. granska EU:s regelverk kan bli mer effektivt. I brevet listas ytterligare ett antal lagförslag som antingen bör dras tillbaka eller arbetas om, däribland dataskyddsdirektivet, och direktivet om aktieägares rättigheter.

Källor:

Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, European Voice samt
Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.