Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

11 MARS 2015

Hela EU får tillväxt 2015 enligt Kommissionen

Alla EU-länderna väntas i år visa tillväxt, visar Kommissionens ekono­miska vinterprognos som kom i februari. I hela EU väntas tillväxten bli 1,7%, och 2,1% 2016. Det är den högsta tillväxttakten på åtta år, men tillväxten begränsas fortfarande av svaga investeringar och hög arbets­löshet. Den senare har dock fortsatt att sjunka och var enligt Eurostat i december för första gången sedan 2011 under 10%. Kommissionen bedömer att ECB:s kvantitativa lättnader och Junckers investeringsplan tillsammans med de sjunkande oljepriserna kommer att få positiva effekter på tillväxten. Europafacket är dock skeptiska och menar att Kommissionen underskattar riskerna med deflation och att investeringarna måste öka markant.

Till Europafacket

Inhemska fack kan driva talan för utstationerade

Det är värdlandets lag som styr om facket kan företräda utstationerade arbetstagare där. Det visar en färsk dom från EU-domstolen. Saken gällde polska elektriker som var utstationerade i Finland. Arbetsgivaren ville inte betala den kollektivavtalade minimilönen, och ansåg dessutom inte att finska fack kunde föra de utstationerades talan, eftersom det inte är förenlig med polsk lag. EU-domstolen konstaterar att den polska lagen inte gäller i Finland, och klargjorde därefter att en utstationerad arbetstagare har rätt till minst samma minimilön som en inhemsk arbetstagare som utför samma arbete. – Det blir väldigt tydligt att medlemsstaterna har ett stort handlingsutrymme att definiera vad som ingår i den hårda kärnan, dvs i det här fallet minimilönen, säger Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg i en kommentar.

Forskarorganisationer protesterar mot Juncker-planen

En rad organisationer som företräder universitet och forskare protesterar mot Junckers stora investeringsplan för Europa, rapporterar EUObserver. Enligt planen ska 21 miljarder euro ställas till förfogande för säkerheter till lån på 15 gånger så mycket privat kapital. Men av de 21 miljarderna ska en stor del tas ur EU:s forskningsprogram Horizon2020. EuroScience, där bl.a. Naturvetarna ingår, hävdar att EU mister forskarvärldens förtroende och att Europa nu framstår som betydligt mindre intressant att bedriva forskning i.

Junckerplanen kan ge upp till 2 miljoner jobb enligt ILO

Fram till 2018 kan Kommissionens stora investeringsplan skapa uppemot 2 miljoner. Det hävdar FN:s arbetsmarknadsorgan ILO i en färsk rapport. En förutsättning är att de anslagna 21 miljarderna räcker till att attrahera 315 miljarder euro i privat kapital. I EU som helhet är drygt 24 miljoner arbetslösa, och Europafacket anser i ett uttalande att investeringsplanen inte är tillräcklig.

Förbättrat läge för strejkrätten i ILO

Två års förlamande oenighet inom ILO om den globalt reglerade strejk­rätten kan vara på väg att lösas. Vid ett extrainsatt möte i Genève i februari presenterade fack och arbetsgivare ett s.k. joint statement med lösningar för att få ILO:s övervakningssystem att fungera bättre. Regeringsgruppen välkomnade parternas försök att hitta en gemensam ståndpunkt och erkände att strejkrätten är kopplad till föreningsrätten, som är en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Resultatet av mötet ska nu behandlas på ILO:s styrelsemöte i mars. Sacos ordförande Göran Arrius skrev tillsammans med sina kollegor i LO, TCO i februari en debattartikel i Aftonbladet och Världsfacket till stöd för strejk­rätten.

Europeisk expertgrupp vill se mer socialt Europa

Europas sociala modell måste återupplivas om EU ska undvika långsiktiga hämskor på ekonomin. Det är slutsatsen i en ny rapport som en grupp experter som kallar sig ”Europas vänner” presenterade i februari. Rapporten konstaterar bl.a. att investeringar i humankapital måste ges samma prioritet som investeringar i infrastruktur och innovation. De uppenbara motsättningarna mellan EU: s ambitioner och faktiska budgetprioriteringar är oacceptabla, skriver gruppen i rapporten.

Fast anställda tjänar 15% mer än visstidsanställda

En färsk rapport från EU-kommissionen visar att tillsvidareanställda inom EU tjänar i genomsnitt 15 % mer än jämförbara visstidsanställda på samma typ av jobb. Män, medelålders och de med halvlång utbildning är de grupper som har störst skillnad mellan visstids- och fast anställda.

Sociala dialogen får omstart av Kommissionen

För att ge ny energi till dialogen mellan fack, arbetsgivare och EU anordnade Kommissionen i början på mars en stor konferens med ledare för fack och arbetsgivarorganisationer i EU. Kommissionen vill få ny fart på den s.k. sociala dialogen, som man menar är viktigt för genomförandet av reformer för sysselsättning och konkurrenskraft, men som hamnat i bakvatten under krisåren. Sacos Göran Arrius deltog i en av de sex paneldebatterna vid konferensen.

Handbok om IT och arbetsvillkor

Eurocadres, den europeiska paraplyorganisationen för tjänstemannafack, har gett ut en handbok för tjänstemän om IT i arbetslivet. Syftet med handboken är att visa hur IT inverkar på arbetsförhållandena för tjänstemän och ge exempel på konkreta frågor som fackliga företrädare kan driva i sina respektive organisationer. Handboken ges ut på engelska, franska, spanska, tyska och ungerska.

Ny skrift om den svenska kollektivavtalsmodellen och EU

I syfte att öka kunskapen om den svenska kollektivavtalsmodellen har det fackliga Brysselkontoret tagit fram skriften EU och den svenska kollektivavtalsmodellen. Skriften beskriver i korthet hur den svenska modellen fungerar, hur den relaterar till EU:s verksamheter och vilka centrala aspekter som EU:s institutioner behöver ta hänsyn till i lagstiftningsarbetet. Skriften finns både på svenska och engelska.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, European Voice samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.