Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU och internationellt

30 MAJ 2018

Svenska facken driver på om en ILO-konvention mot våld och trakasserier på arbetsplatsen

FN-organisationen för fackliga frågor, ILO, har inför 107e arbetskonferens i Genève 28 maj – 8 juni lanserat att det kommer handla om våld och trakasserier för män och kvinnor i arbetslivet.

Temat lanserades tidigt förra hösten, men har i ljuset av #metoo-rörelsen fått större aktualitet än väntat. Europafacket (EFS) och Världsfacket (IFS) lanserar nu kampanjer med anledning av konferensen med fokus på sexuella trakasserier i arbetslivet. Saco kommer ingå i regeringens delegation på arbetskonferensen och LO, TCO och Saco kommer att trycka på för att ILO formulerar en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Saco värd för rundabord-samtal med franska arbetsmarknadsministern Muriel Pénicaud i Almedalen

Saco står värd när den franska arbetsmarknadsministern Muriel Pénicaud i ett rundabordssamtal med Sacos ordförande Göran Arrius, Elisabeth Svantesson (m) och Anna-Karin Hatt, Almega, diskuterar kompetensutveckling i jämförelse mellan fransk och svensk arbetsmarknad.

Sverige och Frankrike står inför stora arbetsmarknadsutmaningar för att möta automatisering och digitaliseringen. I Frankrike har reformer initierats på arbetsmarknaden som bland annat innehåller individuella kompetenskonton. Arbetstagare, arbetsgivare och stat avsätter gemensamt medel för investering av fortbildning genom dessa konton. Finansiering av kompetenskonton har diskuterats länge i Sverige, men inte lösts. Frågor om vilka lösningar som är mest effektiva och vad ländernas arbetsmarknader kan lära sig av varandra är i fokus. Samtalet sker på söndag den 1 juli och särskilt inbjuden  media kommer vara närvarande.

Saco gör insatser för att stärka den sociala dialogen i Europa

Den sociala dialogkommittén i Europa, som består av de europeiska och nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt EU-kommissionen, har inlett en ny period av arbetsprogram för åren 2018 – 2021.

Det är det sjätte programmet sedan år 2005 och ligger till grund för de prioriterade frågor som de europeiska parterna ska fokusera på under perioden. Förhoppningsvis kan det också leda fram till ett antal autonoma avtal och just nu pågår förhandlingar om vad detta program ska innehålla.

LO, TCO och Saco har gjort inspel om prioriteringarna i arbetsprogrammet, bland annat digitalisering och kapacitetsuppbyggnad av sociala dialogen. En rad händelser under det senaste året har föranlett ökade spänningar i kommittén, mellan parterna och gentemot kommissionen. Senaste diskussionerna rör särskilda sektorsavtal för statsanställd administrativ personal och hårfrisörsavtalet, som parterna har velat lyfta till kommissionen för att göra lagligt bindande, vilket kommissionen vägrar.

När Europafacket höll sitt styrelsemöte i mars passade Sacos ordförande Göran Arrius på att tillsammans med LO, TCO och det fackliga svenska brysselkontoret träffa Luc Tholoniat, rådgivare i sociala och ekonomiska frågor på EU-kommissionen. På detta mötet diskuterades den sociala dialogen på europeisk nivå och kommissionens roll i detta. ”Om kommissionen menar allvar i att stärka den sociala dialogen, något som nu även finns fastställt i Sociala Pelaren, behöver kommissionen se över på vilket mandat och med vilket spelutrymme man ger till parterna i förhandlingarna om arbetsprogrammet under kommittémötena”, menade Göran Arrius.

Ny SOM-undersökning visar ökad positiv inställning till EU bland svenskar

SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) visar i deras senaste undersökning om medborgarnas syn på EU en tydlig trend av en ökad positiv syn på EU bland svenskar. Inte mindre än 53 procent av svenskarna är positivt inställda till EU och 18 procent är negativt inställda till EU.

Detta är historiska siffror, eftersom det aldrig har varit lika högt genomsnitt för en positiv syn på EU tidigare sedan Sverige blev medlem i EU. En av orsakerna till att stödet har ökat för EU bland svenskar kan, motsägelsefullt nog, vara brexit och Storbritanniens utträde ur EU. 

För ytterligare information om SOM-undersökningen

Särskilt riktad EU-kurs med Brysselresa för Sacoförbundens styrelser och ledningar i höst

Sacos EU-kurs brukar rikta sig till tjänstemän och förtroendevalda i förbunden. Denna höst, från oktober till december, väljer man att rikta sig till styrelser och ledningar i Sacoförbunden.

Utbildningen ska ge kunskap om EU och hur det fackliga arbetet här hemma påverkas av EU, men också hur förbunden kan påverka EU.

Kursen innehåller fyra seminariedelar som behandlar grunden för EU-samarbetet, konsten att påverka EU, fackens roll i EU och EU, facken och framtiden Särskilt fokus kommer vara på sociala frågor och vad inrättandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter innebär.

Alla seminarier är halvdagar i Sacos lokaler i Gamla Stan. Kursen avslutas med en studieresa till Bryssel för att under tre dagar fördjupa kunskaperna om europeisk politik och för att lära känna de viktigaste organisationerna och institutionerna inom EU. Studieresan planeras tillsammans med det svenska fackliga kontoret i Bryssel. Vi undersöker möjligheterna att bevilja stipendier via Sacos fackliga stipendiefond för att bekosta delar av resan. Mer information och anmälan till kursen kommer innan midsommar.

Saco och GDPR

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter .

Saco värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL. Vår nya integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vill du inte fortsätta din prenumeration av vårt nyhetsbrev så kan du välja att avregistrera dig längst ner på sidan i detta nyhetsbrev.

Läs mer

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Laila Abdallah, Internationell sekreterare
laila.abdallah@saco.se
08-613 48 03

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.