Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU och internationellt

9 OKTOBER 2017

LO, TCO och Sacos gemensamma ståndpunkt om EUs framtid

I slutet av augusti kommer LO, TCO och Saco fastställa en gemensam ståndpunkt om EUs framtid. Detta med anledning av vitboken om EUs framtid som publicerades i våras.

Ett antal områden diskuteras i detta positionspapper, bland annat om sociala dimensioner, globalisering, finansiering och EMU. Tanken är att lansera de svenska fackens ståndpunkter inför EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers "State of the union"-tal den 13 september som handlar om EUs framtid. Ståndpunkterna kommer att lanseras på Sacos hemsida www.saco.se.

Utstationeringsdirektivets kompromissförslag försenas

Utstationeringsdirektivet som reglerar arbetsvillkor för utländsk arbetskraft diskuteras just nu mellan EU-parlamentet och arbetsmarknadsministrarna i medlemsländerna. Förslag har kommit om en förändring som innebär att arbetstagare från andra EU-länder som tillfälligt arbetar i exempelvis Sverige har rätt till lön och andra ersättningar enligt kollektivavtal och inte bara minimilöner.

Svenska regeringen är väldigt nöjd med förslaget och menar att det räddar den svenska modellen. De svenska facken har dock haft invändningar till att förslaget hotar kollektivavtalssystemet och att reglera löner självständigt i Sverige. Motsättningarna inom EU är i övrigt stora. Under 2016 försökte elva länder förgäves stoppa förslaget från vidare diskussion. Förslagets kompromisstext har därför försenats och är vilande tills rådet träffas i oktober.

Fackligt förmöte inför sociala toppmötet i Göteborg

Europafacket bestämde på styrelsemötet i juni att ordna ett fackligt möte dagen innan, den 16 november, det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november.

Platsen för mötet kommer gå av stapeln i Göteborg med en konferens på temat "omställning" – både vad gäller kompetensutbildning för personal och "grön" omställning ur energi och miljöaspekter. Europafacket vill med det fackliga mötet framföra synpunkter till det sociala toppmötet. LO, TCO och Saco är medarrangörer till denna dag.

De svenska facken intar särskild plats på toppmötet i Göteborg

Förberedelserna inför det sociala toppmötet för jobb och rättvisa i Göteborg den 17 november är fullt igång. Värdar för toppmötet är statsministern Stefan Löfvén och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Det står nu klart att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna kommer få möjlighet att presentera svenska exempel på god social dialog inför de europeiska statsöverhuvudena. I tre parallella sessioner, som diskuterar ingång, villkor och omställning på arbetsmarknaderna bereds nu möjlighet att presentera partsgemensamma lösningar. Vidare kommer även de europeiska arbetsgivar- och arbetstagparterna erbjudas möjlighet att presentera andra exempel från Europa.

För att läsa mer om toppmötet se hemsidan: https://www.socialsummit17.se/

Breddat Eures-nätverk öppnas för Sacoförbund

Euros (European Employment Service), EU:s digitala rekryteringsportal, har fått nya regler som ska träda i kraft från maj år 2018.

Nätverket som idag ansluter endast de offentliga arbetsförmedlingarna ska breddas till att även omfatta privata alternativ. Dessutom breddas nätverket till andra organisationer som kan bidra till information och kunskapsspridning om matchning samt tillgång och efterfrågan av olika yrkeskårer, vilket öppnar upp möjligheten för Sacos förbund att bli samarbetspartners. Detta nätverk för jobbsökande inom EU har funnits i 25 år och har en databas på ungefär 1,5 miljoner arbetstillfällen i Europa. Satsningen på att bredda nätverket syftar till att öka rörligheten som idag ligger på 3–4 procent mellan EU:s medlemsländers arbetsmarknader.

För mer information om Eures: https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

Information om den nya satsningen finns hos arbetsförmedlingen: https://www.arbetsformedlingen.se/jobbautomlands

Saco på plats i New York för högnivåmöte om Global Deal

Saco deltog i ett högnivåmöte i New York om Global Deal inbjuden av den svenska regeringen.

Mötet hölls under FN-veckan då generalförsamlingen samlas och World Economic Forum Sustainable Development Impact Summit som under två dagar 18 – 19 september diskuterade uppföljningen av FN:s globala mål för Agenda 2030 (http://www.globalamalen.se/).

I sitt inledningstal tog statsminister Stefan Löfvén särskilt fasta på det globala hållbarhetsmålet nummer 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – som en grundläggande förutsättning för att höja allmänmänskliga villkor. Han sa ”vill man förändra människors livsvillkor måste man börja med att förändra deras arbetsvillkor” som en förklaring till Global Deal-initiativet. Global Deal utförs i samarbete med ILO och OECD och förhoppningen är att det ska så småningom ska administreras globalt från dessa organisationer. Angel Gurrìa, OECD:s generalsekreterare menade att den sociala dialogen spelar en väldigt viktig funktion men att fackföreningarna har försvagats världen över. Han såg förhoppningar att hitta nya vägar att stärka parterna genom Global Deal. Guy Ryder, ILO:s generalsekreterare, instämde i detta men anmärkte också att man behövde får fler företag och arbetsgivarorganisationer som ansluter sig till projektet.

Flera statsöverhuvuden, som Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina och Uruguays president Tabaré Ramon Vázquez Rosas, deltog i mötet liksom FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed. VDn för Oxfam International Winnie Byanyima och UNI:s generalsekreterare Philip Jennings samt Mats Granryd, generaldirektör för GSMA, ett nätverk som ansluter flera svenska företag, deltog också i diskussionerna om att stärka Global Deal.

Saco.se finns en reflektion om mötet och fackens roll för vidare läsning.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Laila Abdallah, Internationell sekreterare
laila.abdallah@saco.se
08-613 48 03

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.