Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

14 NOVEMBER 2017

Sacokongressen 2017: Med kunskap utvecklar vi Sverige

Den 23-24 november samlas Sacofederationen för att staka ut riktningen för de kommande fyra åren. Kongressen ska ta ställning till en rad strategiska framtidsfrågor och både statsminister Stefan Löfven och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson finns på talarlistan

Läs mer

Lägg in din lön i Sveriges bästa lönestatistik

Sacoförbundens löneenkäter är i full gång. Ju fler som svarar, desto mer pålitlig och användbar blir vår unika lönestatistik för akademiker– inte minst som underlag i lönesamtalet. Nytt för i år är att Sacoförbundens medlemmar kan skicka efter sin löneenkät på Sacos webbsida. Medlemmen matar in sin e-postadress och får sin unika enkät distribuerad via e-post. På så sätt kan Saco erbjuda ett snabbt sätt för förbundens medlemmar att hitta och svara på enkäten när det passar var och en.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.