Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

1 MARS 2018

Saco säger tydligt nej till begränsad strejkrätt

Ett läckt förslag från Stridsåtgärdsutredningen skapar stor oro inom Saco: – Med det här förslaget skulle det vara svårt för nya fackförbund eller för nya yrkeskategorier att etablera ett kollektivavtalsförhållande på arbetsmarknaden, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco.

Läs mer på sverigesradio.se

Hot om allvarliga ingrepp på den svenska arbetsmarknaden

Sacos ordförande Göran Arrius är orolig för att Sacoförbunden kommer i kläm om lagstiftningen ändras.

Läs mer på gp.se

Saco svarar Elisabeth Svantesson (m) om LAS

Göran Arrius tar i en artikel på altinget.se död på sju vanligt förekommande myter om LAS

Läs mer på altinget.se

Högskolorna borde ansvara för etableringen av nyanlända akademiker

I en debattartikel i UNT skriver Göran Arrius om att nyanlända akademiker behöver tidigt få det stöd som krävs för en snabb etablering på arbetsmarknaden och att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer på unt.se

Nyheter från Sacoförbunden

Akademikerförbundet SSR – ”Att begränsa strejkrätten är ett hot mot den svenska modellen.” 

Civilekonomerna – Ny lönestatistik ute nu 

DIK – Smart marknadsföring genom SEO 

Fysioterapeuterna – Strategi för e-hälsa och digitalisering 

Jusek – Välkommet med mer civila inom polisen 

Kyrkans Akademikerförbund – BBC intervjuar KyrkA 

Lärarnas Riksförbund – Stoppade pensionssänkningar 

Naturvetarna –  Är recept via app en bra idé? 

Officersförbundet –  P4 intervjuar om pensionsavgångar och låga löner 

Reservofficerarna –  Nya avtal gäller från årsskiftet 

Saco-förbundet Trafik & Järnväg –  Trafikverket söker 2000 personer som kan järnväg 

Sjöbefälsföreningen – Rapport om autonom sjöfart 

SRAT –  Tandhygienistutbildningen förlängs till tre år 

Sveriges Arbetsterapeuter –  Dela era fackliga hjälteinsatser 

Sveriges Arkitekter – Ny arkitekturpolitik gynnar kvalitet i byggandet 

Sveriges Farmaceuter –  Nu ska vi visa hur viktiga farmaceuter är för samhället 

Sveriges Ingenjörer –  Moderaterna borde veta bättre än att försämra LAS 

Sveriges läkarförbund – Läkarförbundet har fått pengar till snabbspår för läkare med utländsk examen 

Sveriges Psykologförbund –  Vård till papperslösa 

Sveriges Skolledarförbund –  Nu ska skolchefen in i skollagen 

Sveriges Tandläkarförbund – Förslag på insatser i arbetet för en god och jämlik hälsa 

Sveriges universitetslärare och forskare – Friskolor: högre betyg, sämre prestation 

Sveriges Veterinärförbund – Veterinärförbundets inkomstförsäkring

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.