Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

10 DECEMBER 2014

Ansvaret vilar tungt på regeringen och alliansen

Den pågående regeringskrisen fick Sacos ordförande Göran Arrius att fatta pennan och mana till en ansvarsfull valrörelse inför extravalet som av allt att döma kommer att hållas nästa år:
”Efter statsministerns besked om att regeringen utlyser ett extraval den 22 mars nästa år vilar ansvaret tungt på såväl regeringssidan som den borgerliga oppositionen. En valrörelse som ytterligare blockerar möjligheterna att komma överens över blockgränsen efter valet är inte vad Sverige behöver. Det skulle bara bidra till att stärka Sverigedemokraternas kaosstrategi”, Göran Arrius och artikeln har fått mycket stor spridning i sociala medier.
I artikeln skrev Göran Arrius att Sverigedemokraterna är ute efter kaos och att de har en övergripande fråga, nämligen invandringen innan han avslutade:
”Det går onekligen kalla kårar längs ryggen när man hör den tillförordnade partiledaren Mattias Karlsson och de andra männen i SD-toppen. Det är dags att påminna om hur nazisterna kunde nå makten i Tyskland på 1930-talet. Nazisterna gjorde allt för att skapa politiskt kaos och kunde växa i valen, aldrig till en majoritet men så mycket att de kunde ta över makten och sätta demokratin ur spel.
Att det lyckades berodde på att socialdemokrater och liberaler inte förmådde samarbeta.
Det kan vara värt att ha i minne under den kommande valrörelsen och när krutröken väl skingrats efter extravalet den 22 mars. Då, om inte förr, är det dags för de rödgröna och alliansen att ta ansvar för att Sverige ska kunna styras.”

Läs mer

Regeringskrisen är ingen riktig kris

På Sacobloggen försökte undertecknad förklara varför våra normalt ansvarsfulla, pragmatiska politiker inte kan komma överens över blockgränsen nu när de gjort det i tidigare kriser. Det beror på att det inte är en ekonomisk kris utan enbart en politisk. Det måste bli värre för att det ska gå att göra upp över blockgränsen så att landet kan regeras.

Läs bloggen

Enighet om behovet av skattereform

Det rådde stor enighet om behovet av en ny skattereform under Sacos seminarium på tisdagen. Utmaningen blir att övertyga politikerna.
– Det är kanske dags för LO och Saco att tillsammans med TCO göra påstötningar mot politikerna, sade LO:s chefsekonom Ola Pettersson.
Seminariet utgick från den rapport som Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije skrivit och som skulle kunna utgöra underlag för direktiv till en ny skatteutredning. Professor Lars Calmfors och lektor Åsa Hansson med stor erfarenhet som skatteutredare var positiva till rapporten.
Ola Pettersson gick så långt att han trodde att LO och Saco skulle kunna komma överens om en ny skattereform på en vecka om chansen gavs.

Läs mer

Stöd för höjt tak i a-kassan

Innan regeringens budget föll i riksdagen skrev Göran Arrius tillsammans med sina kolleger i LO och TCO samt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på DN-Debatt om hur viktigt det är att höja taket i a-kassan.
Den höjningen röstades ner när Sverigedemokraterna valde att gå emot praxis i riksdagen och rösta för den borgerliga alliansens budgetmotion i slutvoteringen.

Läs DN-artikeln

Regeringens dolda skattechock

Innan regeringskrisen var ett faktum och regeringens budget röstades ner skrev också Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije i Dagens industri om den skattechock som dolde sig i de föreslagna höjningarna av utgiftstaken fram till 2018.
Fredrik Olovsson, socialdemokratisk ordförande i riksdagens finansutskott, replikerade och Robert Boije svarade på Sacobloggen.

Ny ordförande och styrelse för Saco Studentråd

Kristin Öster, psykologstudent, är ny ordförande i Saco Studentråd. Hon och en ny styrelse utsågs vid den årliga kongressen och representerar därmed de 100 000 studenter som är medlemmar i Sacoförbunden. Som ordförande för Saco Studentråd är Kristin Öster också adjungerad i Sacos styrelse. Malin Påhls bloggade om kongressen.

Här hittar du hela den nya styrelsen

Förändra arbetslivet viktigare än att skruva i socialförsäkringarna

De faktorer som skapar ojämställdhet i utfallen i socialförsäkringarna är de samma som skapar ojämställdhet i arbetslivet: skillnader i löner, löneutveckling, karriärmönster, deltid, arbetsvillkor, arbetsmiljö, obetalt hemarbete, frånvaro från arbetsmarknaden, osv.
Det slog Sacoekonomen Lena Granqvist fast när delegationen för jämställdhet i arbetslivet, (JA-delegationen) höll seminarium på Saco för att presentera en forskningsantologi. Lena Granqvist är ledamot i JA-delegationen.

Läs mer

27 000 elever besökte Saco Studentmässor

Saco Studentmässor är avklarade för i år. Totalt besökte ungefär 27 000 gymnasielever mässorna i Malmö och Stockholm för att få hjälp att välja rätt högre utbildning.
På mässorna finns en rad utbildningar representerade och förutom elever besöks mässorna av studievägledare från hela landet.

Läs Pär Karlssons blogg

Ett steg på vägen mot fler jobb och ökad tillväxt

I samband med Europafackets styrelsemöte i Bryssel träffade Göran Arrius tillsammans med representanter från LO och TCO den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström.
Ämnet var frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA där de svenska facken till skillnad från andra fack i Europa är positiva till ett avtal. De svenska facken lämnade över ett förslag till Cecilia Malmström om hur arbetstagarnas rättigheter enligt ILO-konventionen ska kunna arbetas in i avtalet.

Läs Göran Arrius blogg

På Gång

  • Läs Nyhetsbrevet om EU.
  • Rådet för integration i arbetslivet, Ria, besöker Skanska i morgon, torsdag. Syftet är att lära mer om kompetensförsörjning och integration genom det program Skanska har drivit i samarbete med Arbetsförmedlingen för att få in utlandsfödda akademiker i företaget. Ria består av arbetsmarknadens parter. Under besöket kommer ledande representanter för fack och arbetsgivare att finnas på plats, bl.a. Sacos ordförande Göran Arrius. För mer information kontakta josefin.edstrom@saco.se

  •  Läs Chefsnyheterna 

     

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.