Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

10 MAJ 2016

Nedvärdera inte vikten av högre utbildning

Allt fler röster hörs nu för att släppa på behörighetskraven när det gäller yrken som lärare och socialsekreterare. Det vore ett stort misstag. Att lösa personalbristen i kommuner och landsting genom sänkta krav på de anställda skulle leda till sämre kvalitet och därmed hota medborgarnas förtroende för välfärdssektorn, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Seminarium om integritet i arbetslivet

Vad ska arbetsgivaren få göra och inte i fråga om kontroll och övervakning av de anställda? Vilka problem uppstår i dagens arbetsliv när det gäller integritet och hur ser framtiden ut? Vad är fackets roll? Välkommen till ett seminarium om integritet i arbetslivet.

Läs mer

"Almedalen har spelat ut sin roll"

Sverige förtjänar ett kvalificerat samtal om de långsiktiga samhällsutmaningarna. Därför skapar Saco en ny arena där forskningen ligger till grund för en framåtblickande diskussion om Sveriges ekonomiska och välfärdspolitiska vägval, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Sju råd om att ge feedback

Vi har alla ett grundläggande behov av att bli sedda och bekräftade. Därför är professionell feedback ett effektivt verktyg i ledarskapet. Men det är inget universalverktyg och passar inte i alla situationer. Saco Chefsråd har i samarbete med ledarskapsexperten Johan Nordenfelt tagit fram sju råd till chefer om att ge feedback.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.