Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

10 NOVEMBER 2015

Saco välkomnar FP:s initiativ till ny skattereform

Sänkt skatt på arbete som finansieras med höjd skatt på konsumtion och höjda miljöskatter. Det finns stora likheter mellan Folkpartiets och Sacos inspel till en ny skattereform. – Förhoppningsvis kan Folkpartiets initiativ leda till att det nu inleds samtal över blockgränsen. Sverige behöver en parlamentarisk utredning som tar ett helhetsgrepp om framtidens skattesystem, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Ny upphandlingsmodell riskerar ge lönedumpning

Anställda som utför arbete inom ramen för en upphandling ska ha villkor som motsvarar kollektivavtal. Men den statliga utredningen på området landar tyvärr fel. Utredningens förslag innebär ett allvarligt ingrepp i den svenska kollektivavtalsmodellen och för våra medlemmar riskerar dessutom lönerna att pressas nedåt, skriver företrädare för Saco och 13 medlemsförbund i Dagens Samhälle.

Läs mer

Ta inte resurser från högskolor och universitet

Ägardirektiven till Akademiska hus måste förändras och respekteras. Vi kräver att resurserna som tillägnats landets universitet och högskolor inte ska plockas ut ur verksamheten. Alla studenter har rätt till samma förutsättningar under sin studietid, skriver Saco studentråd tillsammans med fem andra studentorganisationer.

Läs mer

Sjöbefälsföreningen har ansökt om medlemskap i Saco

Saco håller extra kongress den 30 november. Anledningen är att Sjöbefälsföreningen har ansökt om medlemskap i federationen. Mer information finns på den särskilda kongresswebben.

Läs mer

Villkora ränteavdrag med amortering

Amorteringskravet har återigen stött på patrull. En utfasning av ränteavdragen ser också ut att dröja. En lösning är att villkora ränteavdragen med amortering. Det skulle öka drivkrafterna till amortering för både nya och gamla låntagare, skriver Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije i Dagens industri.

Läs mer

Nyheter från förbunden:

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.