Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

11 FEBRUARI 2015

Slöseri att inte använda invandrade akademikers kompetens

Det är ett gigantiskt slöseri att inte utnyttja de invandrade akademikernas kompetens. Det visade Saco i en artikel på DN-Debatt och i en rapport i förra veckan. Sällan har ett budskap från Saco fått så stort genomslag och ett så positivt bemötande. Med tanke på reaktionerna är det märkligt att så lite hänt hittills. Det är bara att hoppas att det blir bättre fart nu.

Saco visade svart på vitt hur lönsamt det är att se till att de invandrade akademikerna kan börja arbeta med det som de är utbildade för. Vidareutbildningen av en invandrad läkare kostar exempelvis bara en tiondel av priset för en svensk läkarutbildning går på. Trots det avsattes förra året endast 70 miljoner för den typen av kompletteringar.

Jämför det med att en svenskutbildad akademiker som har en 4,5 år lång högskoleutbildning kostar i snitt cirka 450.000 kronor. Om förskola till och med gymnasium räknas in uppgår summan till nära 2,5 miljoner kronor. 

De kompletterande högskoleutbildningarna kan inte längre hanteras som ett undantag eller som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De borde i stället vara en del av högskolans ordinarie uppdrag. Det skulle gynna långsiktigheten för såväl högskolorna som för den som behöver komplettera sin utbildning.

Att satsa på de invandrade akademikerna är en fråga som politiker på båda sidor av blockgränsen borde kunna enas om. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lovade en satsning före valet. Det är dags nu.

Integrationsfrågan är vår tids ödesfråga. Till en låg kostnad har vi chansen att investera i en förkortad väg till svensk arbetsmarknad för invandrade akademiker och samtidigt säkra arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft.

Artikeln i DN fick stor spridning, hur stor kan du se här. 

Läs mer

Ökning av arbetslösa utländska akademiker

Behovet av att satsa stort på kompletterande utbildningar och validering understryks av utvecklingen av arbetslösheten för akademiker. För första gången är det fler utrikes födda akademiker som är arbetslösa än inrikes födda akademiker. Detta trots att de utrikes födda utgör endast en sjättedel av det totala antalet akademiker i Sverige. Det visar den genomgång av arbetsmarknadsstatistiken för 2014 som Sacos statistiker Thomas Ljunglöf gjort.

De utrikes födda akademikerna utgör 16 procent av akademikerna i arbetskraften, men bland de akademiker som var arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadsprogram var 51 procent utrikesfödda. 

Allra svårast att få arbete har akademiker från Afrika och Asien, men även bland akademiker födda i Amerika eller Europa utanför Norden är arbetslösheten mycket hög. 

Thomas Ljunglöfs statistik understryker ytterligare behovet av snabba åtgärder för kompletterande utbildning och validering som gör att de utländska akademikernas kompetens kan komma till sin rätt. Det vore en bra affär för alla.

Läs mer

Kolla hur mycket du tjänar på att ha kollektivavtal

Kollektivavtal är viktigt, inte minst när man är sjuk, föräldraledig eller ska gå i pension. Det visar Knegdeg, en ny webbplats där det bara är att gå in och kolla vad kollektivavtalet ger för ersättning jämfört med om man inte har det.

Det är PTK som utformat Knegdeg som slår hål på en myt. Många tror att det är viktigast för de som tjänar under inkomsttaken i socialförsäkringarna att omfattas av kollektivavtal. I själva verket är de som har inkomster över inkomsttaken som har absolut störst ekonomisk nytta av kollektivavtalen som tryggar inkomsten när du av någon anledning inte arbetar.

Knegdeg har också fått stor uppmärksamhet, bland annat på nyhetsplats i DN. Läs också Anna Kopparbergs blogg

Läs mer

Lägg förslag om höjd a-kassa nu

Regeringen bör lägga förslag om höjt inkomsttak i a-kassan i vårbudgeten. Det finns ingen anledning att vänta på att socialförsäkringsutredningens förslag ska behandlas. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Bakgrunden är att regeringspartierna och de borgerliga enligt veckomagasinet Fokus är överens i socialförsäkringsutredningen om att inkomsttaket i a-kassan ska höjas och att ersättningen sedan ska följa med pris- och löneutvecklingen.

Med decemberöverenskommelsen i ryggen kan regeringen lägga fram det förslag som fanns med i budgeten i höstas om att höja taket i a-kassan från 18 700 kronor till 25 000 kronor i månaden. 

Vi är glada över att det nu verkar finnas en majoritet i riksdagen om att höja taket i A-kassan. Det är obegripligt varför det har dröjt så länge innan politiken prioriterat detta, säger Göran Arrius.

- Det är viktigt att ett höjt tak i a-kassan blir verklighet snarast för att försäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen ska ge trygghet mellan två jobb och ett höjt tak kommer att förbättra rörligheten och även skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Läs mer

Tusentals till Bazaren

Det kom tusentals besökare till den 13:e upplagan av Bazaren i Kulturhuset i Stockholm. Saco och flera av Sacos medlemsförbund deltog som vanligt i rekryteringsmässan.

Syftet med Bazaren är att ge möjlighet till informella möten mellan arbetsgivare och arbetssökande, att ge starta eget rådgivning och ge tips om rekryteringsprojekt samt om hur man söker jobb i Sverige. Information om olika utbildningar ingår naturligtvis också, liksom information om validering av utländska examina. Saco och medlemsförbunden hjälper också till med träningsintervjuer vid anställning och information om facket.

Det brukar vara några intensiva dagar som Pär Karlsson, komminkatör på Saco, beskrev från årets Bazar.

Bra förslag om registerforskning

Saco anser att det är värdefullt för både samhällsanalys och för den medicinska forskningen att det finns forskningsdatabaser. Det är samtidigt viktigt att sådana databaser skyddar de enskildas personliga integritet. De förslag som utredningen om registerforskning möter huvudsakligen upp till båda dessa intressen. Därför tillstyrker Saco utredningens förslag.

Saco säger ja till en särskild lag om forskningsdatabaser och till att det ska finnas en särskilt förordning för varje forskningsdatabas. Det är också att beslut om inrättandet av en forskningsdatabas ska beredas av Vetenskapsrådet.

Det är viktigt att rådet i sin beredning inhämtar yttrande över integritetsfrågor och etiska aspekter från lämpliga organ. Likaledes tillstyrker Saco att forskningsdatabaserna ska utvärderas vart åttonde år.

Läs mer

Chefer och EU

  • Saco Chefsråd har fått en ny ledamot, om detta och mycket mer finns att läsa i Chefsnyheterna.
  • EU-Nyheterna handlar bland annat om att facket för ökat inflytande i den europeiska planeringsterminen.

Nytt från förbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.