Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

11 JUNI 2015

Unik kartläggning av utrikesfödda akademiker

Antalet utrikesfödda akademiker har ökat snabbt i Sverige. Från 180 000 till 310 000 på sju år. Arbetslösheten är högre än bland inrikesfödda och en fjärdedel av de som är sysselsatt har ett okvalificerat arbete. Det visar en ny rapport från Saco.

Arbetslösheten bland de utrikesfödda akademikerna är fyra gånger högre än bland de inrikesfödda. Det varierar också bland länen i vilken grad de utrikesfödda har ett arbete eller inte.

Resultaten presenterades också i en debattartikel i Sydsvenskan där Läkarförbundet också presenterar ett antal förslag på hur invandrade läkare snabbare ska kunna komma i arbete.

Läs mer

Hur ska välfärden finansieras?

Åldrande befolkning och stigande förväntningar på vård, skola och omsorg. Hur ska den ekvationen gå ihop. Den frågan diskuterades på ett seminarium hos Saco.

Full sysselsättning, ökat inslag av egenfinansiering och ökad produktivitet var några av svaren på frågan. Men även behovet av att se över välfärdsåtagandet lyftes av flera i panelen.

Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije pekade på att det behövs ett antal olika åtgärder för att klara alla de kostnadsutmaningar Sverige har framför sig. Utmaningarna handlar dels om den demografiska utvecklingen som innebär att allt fler lämnar arbetslivet och att vi lever allt längre. Pensionsåldern måste därför höjas. Andra utmaningar handlar om det säkerhetspolitiska läget och behovet av ökade anslag till försvaret, behov att bygga närmare 430 000 nya bostäder, ökad psykisk ohälsa samt utmaningen med de låga lönerna inom kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting.

Men den största utmaningen är den låga produktivitetsökningen i produktionen av offentligt finansierade välfärdstjänster i kombination med en ökad efterfrågan på dessa tjänster. Det som ekonomer brukar kalla Baumols sjuka. Tage Erlander benämnde delar av problemet som "de stigande förväntningars missnöje."

- Det offentliga välfärdsåtagandet bör ses över och jag tror att vi kommer att behöva alternativa finansieringssätt vid sidan av skatter för att klara dessa kostnadsökningar som motsvarar flera procent av BNP. Större inslag av egenavgifter, försäkringslösningar och avgiftshöjningar är några av de frågor vi måste våga diskutera, sade Robert Boije.

Läs mer

Mari Ternbo ny kanslichef på Saco

Mari Ternbo blir kanslichef på Saco. Hon tillträder tjänsten den 1 september.

Mari Ternbo har en lång karriär som chef inom både statsförvaltningen och idéburna organisationer. Hon har bland annat jobbat på Regeringskansliet, Energimyndigheten och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Idag är hon kanslichef på Finansförbundet.

- Mari är målinriktad och drivande med bred erfarenhet av både utredningsverksamhet och strategisk kommunikation. Det gör henne till en bra ledare på Saco och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Sacos verksamhet tillsammans med henne, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Stora pengar för att nå jämställda löner

Det skulle kosta 65 miljarder att utjämna de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det har JA-delegationen, som också föreslår en tredelad föräldraförsäkring, kommit fram till.

– Det är utmärkt att JA-delegationen föreslår en tredelad föräldraförsäkring och sätter fokus på de strukturella löneskillnaderna. Delegationens förslag ligger i linje med det Saco sagt tidigare, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Nostalgiskt LO-rapport

Man kanske ska komma ihåg hur det gick när sysselsättningsgraden var 85 procent i slutet av 1980-talet. Det var överhettat så in i helvete, sedan small det och vi fick 90-talskrisen.” Sacos ordförande Göran Arrius delade ut några varningens ord när han var inbjuden för att kommentera LO:s kongressrapport med den uppfordrande rubriken ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”.

LO hoppas kunna dra igång en debatt om en ny ekonomisk politik med sin ambitiösa rapport. Något i stil med den betydelse som LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner hade från 1950-talet och framåt i utformningen av den solidariska lönepolitiken.

Om det blir så återstår att se. Vid lanseringen av rapporten skulle det handla om lönebildning när Sacos ordförande Göran Arrius var inbjuden för att kommentera rapporten. Av det blev inte så mycket, men Göran Arrius fick möjlighet att peka på brister i LO:s analys:

"De ökade inkomstskillnaderna beror inte på ökade löneskillnader utan på att de som dragit ifrån har fått ökade kapitalinkomster. Man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Vi vill inte ha för stora skillnader i Sverige. Men utbildning måste löna sig. Det måste finnas en möjlighet att göra lönekarriär."

 

Läs mer

Backspegeln är inte kompassen för lönebildningen

Att titta bakåt är ingen bra metod för lönebildningen. Det skriver Sacoekonomerna Håkan Regner och Lena Granqvist i en linjeartikel i Ekonomisk debatt.

Lönebildningen är en produkt av sin tid. Den är utformad av historien och utvecklas och förändras i takt med förändringar i omvärlden. Utvecklingen mot en mer lokal och individuell lönesättning har skett successivt och parallellt med Industriavtalet och dess roll som norm för löneutvecklingen.

Nya villkor i arbetslivet och den globaliserade ekonomin ställer nya villkor för lönebildningen. Det kräver också en ny syn på hur en välfungerande lönebildning ser ut i framtiden, skriver Håkan Regner och Lena Granqvist.

Läs artikeln

Unikt tal till socialdemokraternas riksdagsgrupp − Tredela föräldraförsäkringen!

För första gången har en Saco-ordförande talat inför socialdemokraternas riksdagsgrupp. Göran Arrius passade på att fundera över socialdemokraternas målsättning för arbetslösheten, berätta varför lagen om anställningsskydd är det minst dåliga och plädera för en tredelad föräldraförsäkring.

”Verkligen kul att komma hit. Jag skulle gärna tala inför fler partiers riksdagsgrupper. Saco är partipolitiskt obundet och ungefär hälften av Sacoförbundens medlemmar röstar på de rödgröna och hälften på alliansen”, inledde Göran Arrius.

På helgens s-kongress i Västerås ska programmet ”Sveriges nya jobbagenda – riktlinjer för framtidens jobb” behandlas.

Göran Arrius uppskattade ambitionen att Sverige ska få EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 men ifrågasatte realismen i ett sådant rörligt mål som ju påverkas av hur sysselsättningen påverkas i de övriga EU-länderna.

”Ska vi glädjas åt eller besväras av en sjunkande arbetslöshet i andra länder”, undrade han och tyckte att det nog hade varit bättre om målet formulerats som socialdemokraterna gjort tidigare: att sysselsättningsgraden ska vara en viss procent och ett högsta procenttal för arbetslösheten.

Göran Arrius passade också på att uppmana socialdemokraterna att dela upp föräldraförsäkringen i tre lika stora delar och att avskaffa jämställdhetsbonusen.

Läs mer

Harvardforskare lär av Saco

Hur kan en fackförening förespråka sifferlösa avtal? Det var en av de frågor som Kathleen Thelen, professor i statsvetskap vid Massachusets Institute of Technology (MIT) ville ha svar på när hon besökte Saco på tisdagen.

Thelen forskar i USA om arbetsmarknadsrelationer och arbetsmarknadspolitik, särskilt i Tyskland och Sverige. Hon har uppmärksammat akademikernas ökande fackliga inflytande, och ville lära sig mer om hur kollektiva förhandlingar går till här, liksom om hur Saco ser på olika utbildningsfrågor. Sacos ordförande Göran Arrius tog emot Thelen tillsammans med Sacos utredare Håkan Regnér och Emelie Lilliefeldt.

-          Det är väldigt roligt att internationellt erkända forskare intresserar sig för Sacos ageranden och ställningstaganden, kommenterar Göran Arrius.

Läs mer

Studentrådet sätter fortsatt tryck om sommarkurser

Utbudet av sommarkurser har halverats sedan 2010, trots att söktrycket har ökat. En mer effektiv användning av sommarterminen skulle bidra till ökad trygghet, bättre genomströmning och en minskad konkurrens om okvalificerade sommarjobb. Saco studentråd har sammanställt topplistan över Sveriges mest populära sommarkurser.

Sommarterminen är ett bra tillfälle att bredda sin kompetens eller ta poäng för en tidigare examen. Men utbudet av sommarkurser är inte vad det hade kunnat vara. Sedan 2010 har utbudet av sommarkurser halverats. För fem år sedan hade studenterna 775 kurser att välja mellan. Idag erbjuds endast 381 sommarkurser. Saco studentråd har listat de mest populära.

Saco Studentråd har också avslutat sin ledarskapsutbildning. Deltagarna har bland annat besökt Europarådet och Riksdagen. Vid den avslutande dagen kom Statsrådsberedningens stabschef Kristina Persdotter på besök.Elva personer från Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Jusek, Sveriges läkarförbund, Civilekonomerna, Tandläkarna, Lärarnas riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Psykologerna och Naturvetarna har deltagit i utbildningen.

Läs mer

Fler brott mot mänskliga rättigheter i arbetslivet

Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar arbetstagare och fackligt aktiva i fler länder än tidigare. Det visar världsfacket ITUC:s lista över de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Bland de tio sämst rankade i världsfackets så kallade rättighetsindex finns Kina, Guatemala och Förenade Arabemiraten – länder som är kända för bristande demokrati och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Men högt på listan finns också Thailand, Turkiet, Indien och Kambodja – länder som svenskar gärna semestrar i eller där flera svenska företag lägger verksamhet.

Läs mer

På gång

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.