Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

11 OKTOBER 2016

Ta de högutbildades situation på allvar

Varannan anställd med högskoleutbildning hinner inte ta lunch och lika många tvingas jobba på helgerna, visar Sacos studier. Sveriges akademiker är under hård press och arbetsgivarna måste nu ta de högutbildades situation på allvar, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Stopp för Lexbase räcker inte

Mediegrundlagskommitténs förslag att Lexbase inte längre ska kunna tillhandahålla integritetskränkande uppgifter är bra, men det räcker inte. Behovet av en samlad lag till skydd för arbetssökandes och anställdas integritet är akut.

Läs mer

Sverige behöver en skattereform

Att höja skatten på arbete och därmed minska drivkrafterna till karriärutveckling och ansvarstagande är ett misstag. Regeringen borde i stället ta tillfället i akt och bjuda in till en bred skatteöversyn för att trygga välfärdens framtida finansiering.

Läs mer

Fel av L att räkna bort akademiker

Liberalernas påstående att högutbildade inte behöver hjälp att hitta nya anställningar stämmer inte. Akademiker med utomnordisk bakgrund har tio procents arbetslöshet och om akademiker får hjälp att hitta rätt jobb skulle det frigöra mer lågkvalificerade jobb åt andra.

Läs mer

Sverige har lägst utbildningspremie i OECD

Sverige är det land i västvärlden där det lönar sig minst att utbilda sig, visar nya siffror från OECD. Det är inte hållbart. – För en stor del av landets högskoleutbildade innebär deras utbildningsval en ekonomisk förlust. Så kan det inte fortsätta om vi ska säkra kompetensförsörjningen inom välfärden och bygga ett kunskapssamhälle för framtiden, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.