Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

13 OKTOBER 2015

Nu krävs politiskt ansvar

Regeringen och den borgerliga oppositionen måste nu ta sitt ansvar och vara öppna för breda uppgörelser. Med decemberöverenskommelsen i graven och den akuta flyktingsituationen krävs statsmannatakter från båda håll. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Antalet akademiker har tredubblats på 25 år

Var fjärde person på svensk arbetsmarknad är i dag akademiker. De senaste decennierna har antalet tredubblats och från att ha varit en traditionellt manlig bastion har kvinnorna kommit att dominera på våra lärosäten, visar Sacos nya kartläggning av akademikernas arbetsmarknad.

Läs mer

TTIP skrämmer försvagade fack i EU

De svenska facken har länge varit förespråkare för frihandel. Men ute i Europa har vi allt svårare att hitta meningsfränder. Sacos, och de övriga nordiska fackförbundens, utgångspunkt är att ökad protektionism aldrig har varit någon framkomlig väg till ökad tillväxt och sysselsättning i det långa loppet. Men vi står allt mer isolerade i frågan, skriver Åsa Ehinger Berling på Sacobloggen. 

Läs mer

Lärarbristen katastrofal – radikala åtgärder krävs

Det råder akut brist på lärare inom teknik, matematik och naturämnena. Situationen är alarmerande och extra­ordinära åtgärder krävs. Ett ekonomiskt stöd till naturvetare som vill omskola sig till lärare bör införas, skriver Robert Boije och Sofia Sandgren Massih från Saco i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Oroande trendbrott när staten blandar sig i partsautonomin

För andra gången inom loppet av en månad har en offentlig utredning lagt fram ett förslag som innebär att en statlig myndighet ska få i uppdrag att granska och tolka kollektivavtal i syfte att fastställa minimivillkor och lönenivåer. Det här är en oroande utveckling som varje kollektivavtalsvän bör ta på största allvar, skriver Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg.

Läs mer

Ta täten i arbetet för fackliga rättigheter, Löfven

Med FN:s nya utvecklingsagenda har vi en unik möjlighet att göra skillnad för miljontals människor, skriver Göran Arrius tillsammans med andra fackliga företrädare samt Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Nej till europeisk minimilön

Det rådde stundtals irriterad stämning under Europafackets kongress som avslutades i början av oktober. Kulturkrockarna blev uppenbara när krav på bland annat en gemensam bolagsskatt i alla EU-länder på 25 procent och lagstadgade minimilöner fördes fram. Det sistnämnda röstades dock ner efter en kaosartad omröstning. Anders Jonsson, senior rådgivare på Saco, reflekterar från kongressen i Paris.  

Läs mer

Nyheter från förbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.