Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

14 FEBRUARI 2018

Låg arbetslöshet för akademiker

Den öppna arbetslösheten bland akademiker uppgick till 2,9 procent under 2017. Alltsedan 2009 har andelen öppet arbetslösa akademiker legat stabilt kring 3 procent och fjolåret utgjorde således inget undantag. Lägger man till personer i program med aktivitetsstöd ökar andelen till 4,7 procent, vilket motsvarar ca 76 700 personer. En ökning med ca 2900 personer jämfört med 2016.

Läs mer

Bygg samtalet om LAS på fakta

Sacos ordförande argumenterar för Lagen om anställningsskydd (LAS): "Viktigt att det politiska samtalet om LAS bygger på fakta, inte gamla myter. Kunskapen om hur LAS fungerar i praktiken måste öka!"

Läs mer

Saco möter Jonas Sjöstedt

I samband med vänsterpartiets kongress i Karlstad förra veckan mötte Sacos ordförande Göran Arrius partiledaren Jonas Sjöstedt och pratade med honom om Sacos syn på bland annat nvandrade akademikers möjligheter att få ett jobb.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

Akademikerförbundet SSR – Varför är Almega rädda för idéburen välfärd?

Civilekonomerna – Civilekonom med koll på svenska OS-truppen

DIK – Lönestatistik för yrken inom kommunikation och kultur

Fysioterapeuterna – Valet 2018 - tre lyft för Sverige

Jusek – Riksdagsledamöter blir mentorer för invandrade akademiker

Kyrkans Akademikerförbund – Klargörande om nya avtalet 

Lärarnas Riksförbund – Ett spännande och viktigt 2018 ligger framför oss

Naturvetarna – Sveriges bästa lönesök för naturvetare 

Officersförbundet – Försvarsmaktens arbetstidsavtal och rörlighetsavtal 

Reservofficerarna – Löneutfyllnad för reservofficerare i staten återupptas 

Saco-förbundet Trafik & Järnväg – Förtroendemannautbildning den 22-23 maj 

Sjöbefälsföreningen – 87 procent av sjömännen anser att automatisering är ett hot mot sjömansjobb 

SRAT – Svenska Barnmorskeförbundet inleder diskussioner om att bli en del av SRAT 

Sveriges Arbetsterapeuter – Nominera kandidater till fullmäktige 2018 

Sveriges Arkitekter – Ny lönestatistik i Sacos lönesök 

Sveriges Farmaceuter – Sveriges Farmaceuter beviljade främjandemedel 2018 

Sveriges Ingenjörer – Karin Bojs får Sveriges Ingenjörers miljöpris 

Sveriges läkarförbund – Sveriges läkarförbund om vård till papperslösa 

Sveriges Psykologförbund – Replik om medicinsk bedömning inom primärvården

Sveriges Skolledarförbund – Olyckligt att riksdagen säger nej till läsa-skriva-räkna-garantin 

Sveriges Tandläkarförbund – Ny specialistutbildning i höst för tandsköterskor 

Sveriges universitetslärare och forskare – Alla medlemmar har rätt till samma rättssäkerhet 

Sveriges Veterinärförbund – Sveriges Veterinärförbund – definitivt ett fackförbund 

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.