Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

15 FEBRUARI 2017

Bankskatten slår mot jobben

På onsdagen går remisstiden för utredningen om en skatt på finansiella tjänster, den så kallade bankskatten. Regeringen bör slänga förslaget i papperskorgen. Bankskatten kommer att slå hårt mot jobben, inte minst på landsbygden. Dessutom innebär den i praktiken en skatt på pensioner, skriver Saco i sitt remissvar.

Läs mer

Svårt belöna högpresterare

Individuell lönesättning fungerar olika bra inom olika verksamheter. Chefen är avgörande för hur lönesättningen fungerar i praktiken. Saco har i en ny rapport har frågat lönesättande chefer om deras erfarenheter. De vill sätta lön efter prestation och anser att de har bra koll på medarbetarnas prestationer. Men det är svårt att sätta en lön som upplevs som rättvis när löneutrymmet är litet. Det svåraste är att belöna dem som alltid presterar bra, visar rapporten.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.