Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

15 MARS 2016

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Det är bra att regeringen nu går vidare med förslaget om att stärka skyddet för arbetstagare som larmar om missförhållanden. Men skyddet borde vara ännu starkare. – Förslaget är alltför otydligt när det gäller hur pass grova missförhållandena måste vara för att arbetstagaren ska skyddas. Det skapar en onödig osäkerhet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Regeringens förslag försämrar integrationen

Regeringens förslag att begränsa möjligheten till uppehållstillstånd kommer att försämra nyanlända akademikers förutsättningar att etablera sig inom ett relevant yrke. Därutöver finns det en betydande risk att möjligheten att få ett permanent uppehållstillstånd vid egen försörjning kommer att leda till missbruk och utnyttjande på svensk arbetsmarknad. Förslaget saknar även genomgående konsekvensanalyser och många och viktiga frågetecken lämnas obesvarade, skriver Saco i remissvaret till regeringen.

Läs mer

Angrepp på kollektivavtal avvärjdes i sista minuten

EU-kommissionen backade förra veckan från sitt tidigare förslag till förändringar av utstationeringsdirektivet som skulle hotat den svenska partsmodellen. Enligt det tidigare förslaget skulle lönebildningen i Sverige såväl som strejkrätten varit i fara, något som fick Saco, LO, TCO och Svenskt Näringsliv att gemensamt agera och skriva ett brev till kommissionen. Det hade effekt.

Läs mer i Dagens Nyheter

Dela lika för en jämställd arbetsmarknad

Att bli förälder är fantastiskt. Tyvärr leder föräldraskapet ofta till att kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden försämras. I samband med internationella kvinnodagen lanserade Saco en film för att sätta fokus på det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen.

Länk till filmen

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.