Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

15 SEPTEMBER 2015

Varning för finansieringskris

En svår finansieringskris väntar den offentliga sektorn. Båda de politiska blocken saknar en trovärdig politik inför väljarna. I höstens budgetförslag vore det på sin plats med konkreta besked om hur finansieringskrisen ska lösas, skriver Robert Boije, samhällspolitisk chef på Saco.

Läs mer

Nytt partneravtal mellan Saco och Danske Bank

Danske Bank och Saco har tecknat ett ramavtal om konkurrenskraftiga villkor på bankens samtliga privatkundstjänster för Sacoförbundens 650 000 medlemmar. Erbjudandet börjar gälla under det första kvartalet 2016 och kommer att omfatta bland annat bolån, inlåningsprodukter samt förmånsprogram

Läs mer om avtalet

Nu höjs a-kassan!

Efter många års enträget arbete kan vi stolt se att det fackliga arbetet lönar sig. Till slut insåg politikerna att det var ohållbart att inte höja taket i a-kassan som legat stilla sedan 2001. Det är väldigt många av Sacoförbundens medlemmar som inte fått ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Så kan det inte vara om a-kassan ska behålla sin legitimitet, skriver Sacos ordförande på Sacobloggen.

Läs mer på Sacobloggen

Fackligt engagemang för flyktingarna

Många fackförbund har engagerat sig i den pågående flyktingkatastrofen, så även Saco och förbunden. Ett flertal Sacoförbund har valt att öppna plånböckerna och donera pengar till hjälporganisationer som UNHCR och Läkare utan gränser eller att engagera sig på annat vis.

Läs mer om det fackliga engagemanget för flyktingarna i SvD

Utredningsförslag gör intrång på partsmodellen

I början av september lämnade utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal sitt förslag till regeringen. Intentionen är god, men förslagen riskerar att leda till ökad statlig styrning av lönebildningen, menar Sacos ordförande Göran Arrius. – Det är helt fel väg att gå. Det är inte statens roll att sätta löner, säger han.

Läs mer om kritiken

Förbättra informationen om kompletterande utbildningarna

Regeringen presenterade nyligen en satsning på kompletterande utbildningar för individer med en utländsk akademisk utbildning. De kompletterande utbildningarna är viktiga och för de legitimerade yrkena nödvändiga. Men det räcker inte med enbart fler utbildningsplatser. Även informationen om att de finns måste förbättras, skriver Sacos utredare Sofia Sandgren Massih.

Läs mer på Sacobloggen

Säkra och trygga jobb bidrar till att underlätta i flyktingkrisen

Med nästan 60 miljoner på flykt i världen står vi inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. De allra flesta är internflyktingar, men några få har lyckats ta sig över Medelhavet och in i Europa i hopp om ett bättre liv; fritt från krigets, nödens och hungerns umbäranden. I Norden har vi en stark tradition av att ta ett gemensamt samhällsansvar för att hitta lösningar på liknande utmaningar, skriver samtliga ordföranden inom Nordens Fackliga Samorganisation där Saco ingår.

Läs mer hos NFS

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.