Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

17 JANUARI 2017

Låt fler komma till Sverige för att jobba

En utredning har presenterats med syftet att stärka arbets­kraftsinvandrarnas ställning på arbetsmarknaden. Vi kan tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag. Förslagen försämrar istället situationen, skriver Sacos ordförande Göran Arrius tillsammans med Carola Lemne, Svenskt Näringsliv i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Sjunkande utbildningspremie i Sverige

Det lönar sig allt mindre att utbilda sig i Sverige. Sedan 2001 har lönepremien för akademiker sjunkit och allra mest i privat sektor, visar en ny rapport från Saco. En orsak kan vara brister i utbildningskedjan. – Högskolan ska leverera utbildning och forskning av hög kvalitet. Regeringen måste släppa tanken på att lärosätena kan lösa alla samhällsproblem, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Elitforskare tvingas ut ur landet

Långa handläggningstider och stelbent lagstiftning tvingar utländska forskare att lämna Sverige. Regeringen måste nu agera snabbt för att stärka svensk konkurrenskraft, skriver Göran Arrius, Saco och Mats Ericson, SULF, i Dagens industri.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.