Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

19 APRIL 2016

Viktigt ta vara på nyanländas kompetens

Det är välkommet att regeringen väljer att skjuta till extra pengar till Migrationsverket och andra myndigheter för att förbättra flyktingmottagandet och ta vara på de nyanländas kompetens. Men det får inte bli en engångssatsning. – Myndigheterna måste ges långsiktiga förutsättningar för att kunna bistå nyanlända akademiker med kvalificerat stöd. Deras kompetens behövs om vi ska klara välfärdsåtagandet i framtiden, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till vårbudgeten.

Läs mer

Högskolan behöver en långsiktigt hållbar finansiering

Regeringen drar i vårbudgeten tillbaka de 300 miljoner kronor som utlovats till kvalitetsstärkande åtgärder i högskolan. Pengarna som nu uteblir hade varit ett välkommet tillskott, men långt ifrån tillräckligt. På samma sätt kommer inte heller 250 miljoner kronor årligen, som regeringen öronmärkt för det humanistiska och samhällsvetenskapliga området, att räcka. Det högskolesektorn behöver är inte tillfälliga tillskott av pengar, utan en långsiktigt hållbar finansiering, skriver Saco studentråds ordförande Kristin Öster.

Läs mer

Sveriges första gravidförsäkring för pappor

Akademikerförsäkring, som ägs av sju Sacoförbund, lanserar Sveriges första gravidförsäkring för pappor. "Det är en självklarhet att pappor ska kunna ta ansvar för sitt föräldraskap, även under graviditeten. Därför inkluderar vi nu partnern i vår nya gravidförsäkring", säger Anders Gillstedt, produktansvarig och upphovsman till den nya gravidförsäkringen på Akademikerförsäkring.

Läs mer

Saco puffar för karriärvägar inom byggbranschen

Nyligen arrangerade Saco en särskild Studentdag på Nordbygg, Nordens största mässa för bygg- och fastighetsbranschen. Syftet var att informera om de karriärvägar som finns för unga akademiker i byggsektorn.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.