Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

19 JANUARI 2016

Trakasserierna mot akademiker i Turkiet måste upphöra

Turkisk polis grep nyligen 20 akademiker och närmare 1 200 utreds av åklagare. Anledningen är att de skrivit på ett upprop mot stridigheterna i sydöstra Turkiet. Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet och vi kräver därför att trakasserierna mot akademikerna i Turkiet genast upphör, skriver ordförandena för Saco och SULF i en gemensam skrivelse till Turkiets ambassadör.

Läs mer

Tre gånger så vanligt för högutbildade kvinnor jobba deltid

Var tredje kvinnlig akademiker med småbarn arbetar deltid, att jämföra med var tionde man. Det visar en ny undersökning från Saco. – Deltidsarbetet har negativa effekter på den framtida pensionen, i synnerhet för välavlönade grupper. Männen måste ta ett större ansvar för hem och familj och dela lika på deltidsarbetet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Johan Rockström på högskolepolitiskt forum

Vi står inför stora förändringar som en allt snabbare teknisk utveckling, demografiska och klimatmässiga utmaningar samt sociala oroligheter. Vilken betydelse har högre utbildning och forskning för en hållbar framtid? Miljöprofessor Johan Rockström är huvudtalare på Akademikernas högskolepolitiska forum, som Saco och flera förbund arrangerar den 3 februari. Tillsammans med Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning diskuterar han högskolans roll och förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Läs mer

”Högskolan behöver inte fler uppdrag”

TCO vill att en del av högskolans kärnuppdrag ska vara att att erbjuda utbildning för yrkesverksamma och bidra till en ­bättre matchning på arbetsmarknaden. Saco håller med TCO om att det ska finnas goda möjligheter till vidareutbildning. Men vi vänder oss emot att högskolan ensamt ska ha omställningsuppdraget. Mycket värdefull utbildning finns även utanför högskolan, skriver företrädare för Saco.

Läs mer

Nystart för Saco Studentråd

Ett nytt verksamhetsår innebär nya möjligheter. Saco studentråds nya styrelse ska under 2016 ta fram ett nytt politiskt program. När fler och nya grupper av studenter behöver utbildning, för att sedan kunna möta nya krav på arbetsmarknaden, ställs också nya krav på högskolan och högskolepolitiken, skriver ordförande Kristin Öster.

Läs mer

Nyheter från förbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.