Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

20 SEPTEMBER 2017

Dags för en ny skattereform

Regeringen backar från förslaget om att fler ska betala statlig inkomstskatt. Det är bra. Sverige behöver ett skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande. – Nu är det dags för en övergripande skattereform, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till budgetpropositionen.

Läs mer

Sluta se tekniken som ett hot

Digitaliseringen på arbetsmarknaden påverkar i högsta grad högutbildade. För att klara omställningen måste utbudet på högskolan anpassas och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

Läs mer

Sverige har lägst utbildningspremie i OECD

Sverige är det land inom OECD där det lönar sig minst att utbilda sig, visar nya siffror. Det är inte hållbart. – Fyra av tio högskoleutbildningar är i dag rena förlustaffärer. Det slår mot individen och det slår mot Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Sociala villkor avgör framtidens EU

EU-samarbetet skulle bli ännu bättre med ett socialt protokoll, mer gemensamma minimiregler, rättvis globalisering, bättre fungerande EMU och en solidarisk och effektiv EU-budget. Det menar Sacos ordförande Göran Arrius, Karl-Petter Thorwaldsson LO och Eva Nordmark, TCO.

Läs mer

Nyheter från förbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.