Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

24 APRIL 2018

Fler män inom ett yrke ger inte kvinnor högre lön

De låga lönerna för akademiker i välfärdsyrken inom offentlig sektor beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur. Därför kommer inte fler män i dessa yrken att påverka lönenivåerna nämnvärt. Saco vill se en parlamentarisk utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas, skriver Göran Arrius och Lena Granqvist, Saco.

Läs mer

Regeringen ska inte detaljstyra högskolan

I det politiska klimat som råder med ökad populism i vår omvärld är akademin en stark kraft för demokratin. Ökad politisk styrning av högskolan är därför fel väg att gå. Istället ska dess självständighet försvaras. Saco uppmanar den pågående styr- och resursutredningen om högskolan att bortse från regeringens önskemål om ett ökat inflytande.

Läs mer

Så övervakar chefen vad du gör på jobbet

Chefen kan kolla din mejl, se var du är, vad du skriver i sociala medier och vad du gör med din mobiltelefon. Arbetsgivarnas kontroll över sina anställda ökar – ändå reagerar vi inte mot det. DN:s Kristofer Ahlström har bevakat övervakningen

Läs mer

Nytt från Sacoförbunden

Akademikerförbundet SSR – Att riva upp LAS öppnar för godtycke

Civilekonomerna – Blandade åldrar berikar på jobbet

DIK – DIK kommenterar vårändringsbudgeten 

Fysioterapeuterna – Fokusera på lösningar inte kriser och haverier

Jusek – Enögd satsning på polisen i vårbudgeten 

Kyrkans Akademikerförbund – Hur mår kyrkas medlemmar efter 115 sammanläggningar?

 Lärarnas Riksförbund –  Så ökar vi elevernas fysiska aktivitet

 Naturvetarna – Naturvetarna ger facklig service åt Sveriges Veterinärförbund för deras medlemmar

Officersförbundet – Samtliga officerare förhandlar nu tillsammans 

Reservofficerarna – Vägen från RO till YO 

Saco-förbundet Trafik & Järnväg – PM om tjänstepension privat sektor (ITP-planen)

Sjöbefälsföreningen – Kansliet flyttar i maj 

 SRAT – Välkommen till SRAT - Trafik och järnväg

Sveriges Arbetsterapeuter – Arbetsterapeut till Landstinget Dalarna

Sveriges Arkitekter – Unga kvinnliga arkitekter går om männen i löneligan

Sveriges Farmaceuter – Bra lagförslag om apotek 

Sveriges Ingenjörer – En myt att vi har ett starkt anställningsskydd

 Sveriges läkarförbund – Politikerna lovar att rädda primärvården men håller tunt 

Sveriges Psykologförbund – Utskick av webbenkät till medlemmar

Sveriges Skolledarförbund – Mats Nilsson omvald till tre nya år med Sveriges skolledarförbund

Sveriges Tandläkarförbund – Munhälsodagen firades globalt 

Sveriges universitetslärare och forskare – Högskolan ska inte hantera skolans problem

Sveriges Veterinärförbund – "Enat förbund viktigt för hela kåren" 

 

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Robin Tapper, Presschef
robin.tapper@saco.se
08-613 48 08
070-300 33 82

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.