Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

25 OKTOBER 2016

Förlustaffär utbilda sig till bristyrken

Det lönar sig allt sämre att läsa vidare på högskolan, visar Sacos nya siffror över akademikernas livslöner. Nästan hälften av de undersökta utbildningarna är förlustaffärer, däribland lärar- och socionomutbildningarna. – Det är allvarligt. Ska vi lösa personalbristen i välfärdssektorn måste Sveriges akademiker kunna göra lönekarriär, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Felaktig bild av sifferlösa avtal

Argumentet att sifferlösa avtal saboterar den svenska lönemodellen stämmer inte. Det är inte avtalsformen som styr löneutvecklingen. I stället är det andra faktorer som avgör, visar en ny rapport från Saco.

Läs mer

"Studenter behöver inte glassig högskolereklam"

Nyligen var det sista dagen att söka till högskolor och universitet. Bristen på tillförlitlig, jämförbar information om alternativen bidrar till att många väljer ”fel” utbildning och hoppar av. I stället för relevanta fakta om utbildningarna möts studenterna av massiv marknadsföring från lärosätena, skriver Sacos ordförande Göran Arrius och Kristin Öster, Saco studentråd.

Läs mer

Kollektivavtalen måste säkras i CETA

Vi välkomnar ökad frihandel mellan EU och Kanada men det behövs förtydliganden vad gäller bland annat kollektivavtal och strejkrätt i frihandelsavtalet. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Eva Nordmark, ordförande TCO och Göran Arrius, ordförande Saco.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.