Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

27 OKTOBER 2015

Positivt besked om höjd pensionsålder

Regeringen hoppas på en höjning av pensionsåldern under den här mandatperioden. För många akademiker är yrket en stor del av den personliga identiteten. I takt med att vi lever längre och blir friskare är det många som vill och kan stanna kvar längre på arbetsmarknaden, men som hindras av regelsystem och rådande normer och värderingar. En höjning av pensionsåldern måste dock kompletteras med satsningar på arbetsmiljön, menar Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Din utbildning kostar en miljon

Valet av utbildning är ett av livets viktigaste. Ett val som kan kosta dig en miljon kronor i utebliven arbetsinkomst, visar nya beräkningar från Saco studentråd. – Idag är utbildningsvalet ett lotteri. Du har ingen aning om utbildningarnas kvalitet. Det är oacceptabelt, säger Kristin Öster, ordförande för Saco studentråd.

Läs mer

Sverige har inte råd med symbolpolitik

Det är välkommet att Moderaterna vill sänka marginalskatten så att färre betalar statlig inkomstskatt och att de på sikt vill avveckla värnskatten. Men varför vänta? Det finns stora behov av att reformera skatterna nu. Med höga marginalskatter försvagas Sveriges konkurrenskraft, skriver Göran Arrius, Saco och Sofia Larsen, Jusek.

Läs mer

Nya föreskrifter för att motverka psykisk ohälsa

Förra veckan firade Saco Skyddsombudens dag med en föreläsning om den kommande föreskriften på det psykosociala området. Det gjorde vi för att uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Alla har vi glädje av ett duktigt skyddsombud; arbetstagarna, den fackliga organisationen och inte minst arbetsgivarna. Ta del av föreläsningen i efterhand på Saco Play.

Läs mer

Satsa på lektorstjänster i utanförskapsområden

Fler högskoleplatser bryter inte den sociala snedrekryteringen. För att fler ska våga och kunna ta steget till högskolan krävs i stället aktiva åtgärder för en likvärdig skolgång, bättre vägledning och fler förebilder. Satsa därför på fler lektorstjänster i utanförskapsområden, föreslår företrädare för Saco studentråd, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening med flera.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.