Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev fån Saco

28 MARS 2017

Saco hjälper landets studenter jämföra utbildningar

Sveriges studenter ska inte behöva köpa grisen i säcken. Utbildning är en investering för livet och det måste gå att få jämförbar information om högskoleutbildningars innehåll, kvalitet och användbarhet på arbetsmarknaden. I väntan på att regering, högskolor och ansvariga myndigheter tar sitt ansvar så lanserar Saco därför ett digitalt verktyg som ska göra det lättare att välja utbildning efter kvalitet.

Läs mer

Kommunalisering av högskolan fel väg att gå

I dag är det få som hyllar 90-talets kommunalisering av grund- och gymnasieskolan. Alltfler röster höjs till och med för ett återförstatligande. Samtidigt föreslår den parlamentariska landsbygdskommittén en sorts kommunalisering av högskolan. Det är helt fel väg att gå, skriver Göran Arrius, ordförande för Saco.

Läs mer

Fler förtjänar en andra chans att få gå en högre utbildning

Vi behöver ett antagningssystem till högskolan som öppnar dörren för de med mer ambition och motivation än vad deras gymnasiebetyg visar, skriver Malin Påhls, ordförande Saco studentråd.

Läs mer

Staten måste ta ansvaret för personalbristen

För att möta den demografiska utmaningen måste resurserna tas bättre tillvara. Gemensamt kan vi hjälpas åt att lägga grunden för en bättre hälsa, sjukvård och omsorg. Men då krävs mer kompetensutveckling och kunskapsstöd, skriver företrädare för flera Sacoförbund.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.