Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev 29 mars 2018

29 MARS 2018

Den svenska modellen fungerar

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Sacos ordförande Göran Arrius att det är dags att lägga ner Stridsåtgärdsutredningen eftersom ”arbetsmarknadens parter har visat att de agerar ansvarsfullt och att den svenska modellen lever i högsta välmåga.”

Läs mer

VAB-uttaget viktigt för din karriär

I Sacos rapport ”Föräldraskap och karriär” visas hur viktig fördelningen av VAB-dagarna är för pappans och mammans möjlighet att bli chef. Under 2017 togs ungefär 6,5 miljoner vab-dagar ut. Av dem togs 62 procent ut av kvinnor och 38 procent av män och konsekvenserna av det skriver Göran Arrius om i en artikel i Dagens Samhälle.

Läs mer

Doktorander skräms bort av stelbent byråkrati

En viktig faktor för att nå målet att ta tillvara det kompetenstillskott som utländska doktorander bidrar med. Sverige måste göra det mycket enklare för utländska doktorander att få uppehållstillstånd tycker Saco och SULF tillsammans i Svenska Dagbladet

Läs mer

Statsministern öppnar för en översyn av skattesystemet

Saco har länge drivit på för att åstadkomma en skattereform med fokus på att skatterna på arbete ska sänkas. Nu har statsminister Stefan Löfven öppnat för en blocköverskridande sådan överenskommelse.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

Nyheter från Sacoförbunden

Akademikerförbundet SSR – Kompetenskris i kommunerna 

Civilekonomerna – Behöver du råd inför lönesamtalet? 

DIK – "Alla kan påverka" 

Fysioterapeuterna – Vem ska bli årets Fysioterapeut? 

Jusek – Nytt kollektivavtal för jurister 

Kyrkans Akademikerförbund – Arbetsgivaren är skyldig att utreda sexuella trakasserier 

Lärarnas Riksförbund – "Se över styrningen av grundskolan också" 

Naturvetarna – "Affärsmannaskap breddade min kompetens

Officersförbundet – "Personalfrågan en akut kris för försvaret" 

Reservofficerarna – Vägen från RO till YO 

Saco-förbundet Trafik & Järnväg – PM om tjänstepension privat sektor

Sjöbefälsföreningen – Rapport om autonomi 

SRAT – Lev i nuet, i morgon kan det vara försent 

Sveriges Arbetsterapeuter – Varför saknas arbetsterapeuter i Socialstyrelsens analys? 

Sveriges Arkitekter – Unga kvinnliga arkitekter går om männen i löneligan 

Sveriges Farmaceuter – Sveriges Farmaceuter i livesändning med AEA

Sveriges Ingenjörer – Utan goda mattekunskaper blir det inget nytt Spotify 

Sveriges läkarförbund – "Låt inte vårdköerna växa ännu mer" 

Sveriges Psykologförbund – Psykologuppropet överlämnade kravlista 

Sveriges Skolledarförbund – Västeråsrektor från Stora skolledarpriset 

Sveriges Tandläkarförbund – Ta chansen att visa upp ditt forskningsprojekt 

Sveriges universitetslärare och forskare – Tillträdespropositionen ger rättvisare regler 

Sveriges Veterinärförbund – "Enat förbund viktigt för hela kåren" 

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.