Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

31 JANUARI 2017

Positiv utveckling för Sacoförbunden

Fler än någonsin är medlemmar i ett Sacoförbund. Vid årsskiftet samlade federationen närmare 680 000 akademiker, en ökning med 17 000 jämfört med förra året. – Sacos förbund finns där för medlemmarna genom hela karriären, oavsett bransch. Det är viktigt på dagens föränderliga arbetsmarknad, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Löneskillnaderna minskar bland akademiker

Löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga akademiker har minskat något de senaste åren, visar en ny rapport från Saco. – Utvecklingen går åt rätt håll. Men det är fortfarande svårt att göra lönekarriär i kvinnodominerade yrken och det måste förändras, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Lena Granqvist ny samhällspolitisk chef på Saco

Lena Granqvist är ny chef för den samhällspolitiska avdelningen på Saco. Hon är disputerad nationalekonom och har arbetat på Saco sedan 2002. – Saco har alltid stått för en policyutveckling som vilar på vetenskaplig grund. Det är en tradition vi ska fortsätta med, säger Lena Granqvist.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.