Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

5 SEPTEMBER 2017

"Likvärdig skola först"

Regeringen vill att lärosätena ska underlätta för studenter att klara examen. Men det är inte högskolans uppgift att åtgärda ­bristerna i grundskolan. Allting måste börja med en likvärdig skola, skriver Sacos ordförande Göran Arrius och Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd.

Läs mer

Arbetsgivare saknar riktlinjer för nåbarhet

Endast var sjunde akademiker uppger att det finns riktlinjer på arbetsplatsen för hur de ska hantera mejl och mobil utanför ordinarie arbetstid, visar en undersökning från Saco. – Otydliga förväntningar riskerar att leda till stress, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

”Lyssna på experterna och avbryt omlokaliseringen”

Beskedet från regeringen om att omlokalisera myndigheter berör över 500 medarbetare och innebär den största flytten av myndigheter på tio år. Alla erfarenheter pekar på att omlokalisering inte är en bra metod för att skapa jobb utanför storstadsområdena. Regeringen borde lyssna på experterna och avbryta planerna på att flytta ut myndigheter, skriver Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

Läs mer

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor, visar en rapport från Saco. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika. – Sverige behöver en arbetsmarknad som ser mer till kompetens och mindre till födelseland, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Nytt från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.