Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

7 NOVEMBER 2016

Högskolan är ingen regionalpolitisk sandlåda

Politik med fokus på antal högskoleplatser och högskoleorter är en populär lösning på många problem i samhället. Men om Sverige ska vara en ledande kunskapsnation också i framtiden ska politiken fokusera på utbildning på hög internationell nivå. Och då måste regeringen prioritera kunskaper - inte ägna tid åt marginella lokaliseringsfrågor, skriver företrädare för Saco.

Läs mer

(M) på villovägar när Las blir symbolfråga

Anställningsskyddet i allmänhet och de så kallade turordningsreglerna i synnerhet har blivit den stora arbetsrättsliga symbolfrågan. I en enkät som SVT har genomfört säger fler än åtta av tio av de tillfrågade ledande moderata kommunalpolitikerna att de vill förändra turordningsreglerna. Att på politisk väg genomföra stora förändringar i anställningsskyddet vore dock olyckligt av flera skäl, skriver Sacos ordförande Göran Arrius tillsammans med Eva Nordmark, TCO.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.