Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

9 MAJ 2017

Saco har högst anseende bland fackliga organisationer

Saco är den fackliga organisation i Sverige med högst anseende hos allmänheten, visar Kantar Sifos Anseendeindex för 2017. - Det är givetvis väldigt glädjande och resultatet av det hårda jobb som anställda och förtroendevalda inom Sacofederationen lägger ner varje dag, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Till undersökningen

Kvalitet måste styra utbudet på högskolan

Det är bra att regeringen ser vikten av ett livslångt lärande. Högskolans utbud behöver anpassas för yrkesverksamma akademiker. Nya satsningar får dock inte gå ut över högskolans kärnuppdrag. - Vi får inte heller glömma bort Yrkeshögskolan. Dess roll bör utvecklas för att kunna ge spetskompetens åt akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius angående regeringens nya utredning om högskolans finansiering.

Läs mer

Bostadsbristen allt viktigare fråga

Rörlighet på arbetsmarknaden förutsätter rörlighet på bostadsmarknaden. Den rådande bostadsbristen försvårar för akademiker i arbetslivet och är ett hinder för Sveriges framtida tillväxt. - Den drabbar allt ifrån studenter till internationella toppforskare som inte kan få tag i rimligt boende, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Nyheter från Sacoförbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.