Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

29 APRIL 2015

Konsten att sätta lön

Dags för lönesamtal och Saco har tagit fram en guide för alla de chefer som ska sätta lön. Samtidigt publicerar vi också en fallstudie över hur lönesättningen går till i praktiken.

Mer än 130 000 av Sacoförbundens 650 000 medlemmar är chefer. En av deras viktigaste uppgifter är att genomföra lönesamtal och sätta lön.

Sacos utgångspunkt är att lön och belöningar ska kunna utgöra drivkrafter för individen. Individuell lönesättning betyder att det är individuella kriterier - kompetens och prestation - som styr vilken lön medarbetaren får. Lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling.

Lönen är ett strategiskt verktyg för chefen att styra verksamheten. Men för att det ska fungera behöver chefen rätt stöd, kunskap och förutsättningar att sätta lön. Därför har Saco utarbetat en guide för lönesättning.

Hur fungerar det då i praktiken? För att ta reda på det gav Saco Stig Blomskog, forskare i nationalekonomi, i uppdrag att göra en fallstudie. Den rapporten presenterades vid ett välbesökt seminarium. Här hittar du själva studien.

Sacobloggen har också Karin Karlström, Sacos utredare i chefsfrågor, skrivit om hur svårt det är att sätta lön och om vilket obehag som många chefer känner inför uppgiften varje år. Karin skissar också på vad som kan göras för att det obehaget ska bli mindre.

Arbetsmiljöverket måste skärpa kraven för att minska den psykosociala ohälsan

Vi från de fackliga centralorganisationerna har länge sett sambanden mellan arbete med höga krav, låg kontroll och dåligt ledarskap samt otrygga anställningar och höjer risken för psykisk ohälsa.

Det skrev Sacos ordförande Göran Arrius tillsammans med representanter från LO och TCO i en replik på DN-Debatt.

De ser med oro på arbetsgivarnas hållning till Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innehåller bestämmelser för hur arbetsgivare ska hantera ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och konflikter samt kränkande behandling.

Förslaget har varit på remiss och arbetsgivarnas centrala organisationer ser tyvärr föreskrifterna som ett otillbörligt ingrepp i arbetsledningsrätten. Vi från den fackliga sidan ser dessa föreskrifter som en naturlig del i arbetet med att få en god arbetsmiljö. Föreskrifterna måste bli kraftfulla, men samtidigt respektera olika sätt att bedriva en sund arbetsledning.

Läs mer

Inga dödsfall på arbetsplatserna

Regeringen och arbetsmarknadens parter har enats om att målet måste vara att ingen ska dö i arbetsplatsolyckor eller av arbetsmiljön. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skriver om detta med bland andra Sacos ordförande Göran Arrius i Aftonbladet.

Så här lyder slutklämmen i artikeln:

"Nu lägger vi in en extra växel i vårt gemensamma arbete för att förbättra arbetsmiljön. Regeringen utformar nu, i samråd med arbetsmarknadens parter, den strategi som ska bidra till en bra arbetsmiljö och till att färre drabbas av arbetssjukdomar och arbetsolyckor. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. För egentligen borde det vara självklart. Alla arbetstagare ska känna sig trygga med att på deras arbetsplats är det ingen som har kompromissat med arbetsmiljön."

Läs hela artikeln

Skattedebatten tar fart?

Dags för en ny skattedebatt som kan leda fram till en ny skattereform? Nestorn bland svenska nationalekonomer Lars Calmfors tycker att läget ljusnat något och anser att Sacos skiss till nytt skattesystem hjälpt till.

Det var när EU-kommissionen arrangerade ett seminarium om skattereformer i Europa som Lars Calmfors hyllade Sacos skatterapport och noterade att den fått stöd även från LO-håll.

Det behövs helt klart en ny skattereform i Sverige enligt Calmfors och hans eget förslag ligger nära Sacos.

Läs även Gunnar Wetterbergs krönika i Expressen i ämnet.

På gång

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.